Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

JW LIBRARY

Använd historikfunktionen (Windows)

Använd historikfunktionen (Windows)

JW Library sparar en historik över artiklar och bibelställen som du läser. Det kan vara användbart om du till exempel vill gå tillbaka till ett bibelställe som du läst tidigare.

Följ de här instruktionerna för att använda historiken:

 Gå tillbaka i historiken

Öppna menyn Appkommandon genom att högerklicka eller svepa ner från skärmens överkant. Tryck sedan på knappen Historik för att se en lista över bibelställen och artiklar som du nyligen har läst. När du trycker på ett bibelställe eller en artikel så öppnas den önskade texten.

 Rensa historiken

Öppna menyn Appkommandon genom att högerklicka eller svepa ner från skärmens överkant. Tryck på knappen Historik för att öppna historiken. Tryck sedan på knappen Rensa för att rensa hela listan.

De här funktionerna introducerades under mars 2014 i JW Library 1.1, som är kompatibel med Windows 8.0 och senare. Om du inte kan se de här funktionerna, följ instruktionerna under rubriken ”Få tillgång till de senaste funktionerna” i artikeln ”Kom i gång med JW Library (Windows)”.