Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

JW LIBRARY

Skapa och hantera bokmärken (Windows)

Skapa och hantera bokmärken (Windows)

Med hjälp av bokmärken kan du markera var du är i publikationerna i JW Library, på samma sätt som du använder ett bokmärke i en tryckt bok. Du kan ha upp till 10 bokmärken i varje publikation i JW Library.

Så här använder du bokmärken:

 Skapa ett nytt bokmärke

Du kan bokmärka en hel artikel eller ett helt kapitel, men även en enskild paragraf eller bibelvers.

Öppna menyn Appkommandon om du vill skapa ett bokmärke. Tryck sedan på knappen Bokmärken. En lista över den aktuella publikationens bokmärken visas. Tryck på ett tomt bokmärke för att bokmärka den aktuella artikeln eller kapitlet.

Om du vill bokmärka en enskild paragraf eller vers, så kan du trycka på texten och sedan trycka på knappen Bokmärk i menyn som visas.

 Gå till ett bokmärke

Om du vill gå till ett bokmärke så kan du öppna publikationen och sedan öppna menyn Appkommandon. Tryck på knappen Bokmärken, och tryck sedan på bokmärket som du vill visa.

 Hantera dina bokmärken

Det går att radera och ersätta ett bokmärke efter att det har skapats.

  • Om du vill radera ett bokmärke så kan du öppna menyn Appkommandon och trycka på knappen Bokmärken. Tryck på knappen Mer, bredvid bokmärket som du vill radera. Tryck sedan på Radera.

  • Om du vill ersätta ett bokmärke så kan du öppna menyn Appkommandon och trycka på knappen Bokmärken. Tryck på knappen Mer, bredvid bokmärket som du vill ersätta. Tryck på knappen Ersätt. Bokmärket uppdateras till platsen i publikationen som du visar just nu. Det här kan vara användbart för att ha koll på var du är när du läser, till exempel vid din dagliga bibelläsning.

De här funktionerna introducerades under augusti 2014 i JW Library 1.3, som är kompatibel med Windows 8.0 och senare. Om du inte kan se de här funktionerna, följ instruktionerna under rubriken ”Få tillgång till de senaste funktionerna” i artikeln ”Kom i gång med JW Library (Windows)”.