En utställning som handlar om Jehovas vittnens historia öppnade i oktober 2012 vid huvudkontoret i Brooklyn i New York. * Utställningen tar upp de motgångar, faror och positiva erfarenheter som kristna genom tiderna upplevt.

Besökarna får göra en resa i tiden, som börjar när kristendomen grundades år 33 och fortsätter fram till vår tid. Utställningen är uppdelad i fyra avdelningar som kopplas samman med hjälp av en tidslinje. Varje avdelning har ett bibliskt tema och introduceras med en kort film på engelska som textas på ytterligare sex språk – franska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska.

Utställningens fyra avdelningar

Namnet på den första avdelningen, ”Människorna har älskat mörkret”, är hämtat från det Jesus säger i Johannes 3:19. Bibeln förutsade att onda män skulle ”träda fram” och ”förvränga sanningen”. (Apostlagärningarna 20:30) Längs tidslinjen kan man läsa fakta om vad sådana onda män har gjort utmed historien.

Den andra avdelningen har temat ”Låt ljuset lysa”, ett uttryck som används i 2 Korinthierna 4:6. Tidslinjen sträcker sig här över perioden från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. I den här avdelningen får man först reda på hur ärliga människor började studera Bibeln förutsättningslöst och hur deras förståelse ökade och hur de växte i antal fram till första världskriget.

Sedan följer lite historia kring den kända multimediaproduktionen ”Skapelsedramat i bilder”. År 1914 började bibelforskarna (som Jehovas vittnen då kallades) visa den här unika produktionen, där film kombinerades med stillbilder och synkroniserades med musik och tal. Under de följande åren såg miljontals människor den här filmen. Här kan man också se några av originalmålningarna och en stor tavla med 500 diabilder i färg samt en kort film med ett smakprov från filmens introduktion.

Den tredje avdelningen har temat ”Draken blev vred”, som är hämtat från Uppenbarelseboken 12:17. I den kan man läsa om den förföljelse som kristna under början av 1900-talet utstod och trosstärkande berättelser om kristna som var neutrala i krigstider. Ett filmklipp berättar om Remigio Cuminetti, ett Jehovas vittne som vägrade bära den italienska militäruniformen eller ta del i första världskriget. Ett annat filmklipp berättar om Alois Moser från Österrike. På grund av att han vägrade säga ”Heil Hitler!” blev han av med jobbet och skickades längre fram till koncentrationslägret Dachau.

I en svagt upplyst rekonstruktion av en fängelsecell hänger bilder av Jehovas vittnen som sattes i fängelse för sin tros skull i länder som Grekland, Japan, Polen och Serbien.

Den fjärde avdelningen har temat ”Goda nyheter för alla nationerna”, grundat på Matteus 24:14, och den handlar om Jehovas vittnens verksamhet från 1950 fram till i dag. En mängd bilder visar den snabba tillväxten, det ihärdiga predikandet och den broderliga kärleken som är så utmärkande för Jehovas vittnen.

Innan besökarna lämnar utställningen kan de använda interaktiva dataskärmar för att utforska Bible House och Brooklyn Tabernacle, byggnader som användes av Jehovas vittnen för över 100 år sedan.

Varför ordnades utställningen?

Det tog ett år att planera utställningen och flera månader att bygga den. För att bidra till utställningen skänkte vittnen från hela världen saker som har med vår teokratiska historia att göra.

Varför lade man ner så mycket arbete? När en medlem av den styrande kretsen fick frågan vilken nytta Jehovas vittnen skulle ha av att se den här utställningen, svarade han med det välkända talesättet: ”För att veta vart vi är på väg måste vi veta varifrån vi kommer.”

^ § 2 Utställningen kan ses på Columbia Heights 25 i Brooklyn i New York och är öppen från måndag till fredag, klockan 8–17. Det är fritt inträde.