VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Februari 2013

Det här numret handlar om det rika andliga arv som Jehovas folks har. Vi ska också se hur vi kan stanna kvar i Jehova beskydd.

Detta är vårt andliga arv

Fördjupa din uppskattning av vårt andliga arv genom att gå igenom vad Jehova har gjort för oss människor och för sitt folk.

Uppskattar du vårt andliga arv?

Om vi är insatta i vårt andliga arv och uppskattar det kan det hjälpa oss att vara trogna mot Gud.

Pretoriangardet får höra budskapet

Paulus tog vara på alla möjligheter att vittna. Hur kan vi efterlikna honom och göra likadant?

Stanna kvar i Jehovas dal

Vad är Jehovas dal, och hur kan de som tillber honom få beskydd där?

Var på din vakt mot hjärtats ”avsikter”

Ibland kan vårt hjärta försöka rättfärdiga ett felaktigt handlingssätt. Vad kan hjälpa oss att se vad som verkligen finns i vårt hjärta?

Låt inget hindra dig från att vinna ära

Hur kan vi få ta emot ära av Gud? Vad kan hindra oss från det?

Hon hörde till Kaifas släkt

Upptäckten av ett ossuarium bekräftar att Bibeln berättar om verkliga personer som hörde till verkliga familjer.

UR VÅRT ARKIV

Det ”oförglömliga” kom i precis rätt tid

Ta reda på hur det nya Skapelsedramat hjälpte Jehovas vittnen i Tyskland att klara av trosproven under andra världskriget.