Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Var på din vakt mot hjärtats ”avsikter”

Var på din vakt mot hjärtats ”avsikter”

”Hjärtat är mera förrädiskt än något annat, och det är desperat”, sägs det i Bibeln. (Jer. 17:9) Är det inte så att när vårt hjärta intensivt önskar något så hittar vi lätt på en anledning att göra det hjärtat vill?

Bibeln säger varnande: ”Ut ur hjärtat kommer till exempel onda överväganden, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd, hädelser.” (Matt. 15:19) Vårt bildliga hjärta kan bedra oss och få oss att försvara ett handlingssätt som strider mot Guds vilja. Och vi kanske inte förstår vad som har hänt förrän vi redan har handlat oförståndigt. Hur kan vi få hjälp att urskilja hjärtats avsikter innan vi gör något som är fel?

HUR URSKILJER MAN HJÄRTATS AVSIKTER?

Hur påverkar daglig bibelläsning vårt bildliga hjärta?

Läs Bibeln varje dag och meditera över vad den säger.

”Guds ord är levande och utvecklar kraft och är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så långt in att det skiljer själ och ande”, skrev aposteln Paulus. Guds ord som vi finner i Bibeln ”kan bedöma hjärtats tankar och avsikter”. (Hebr. 4:12) Att vi ser oss själva i ljuset av vad Bibeln säger kan hjälpa oss att urskilja hjärtats avsikter. Därför är det verkligen viktigt att vi läser Bibeln varje dag och mediterar över vad den säger, så att vi tar till oss Jehovas tankar.

Att vi tar emot Bibelns råd och tillämpar Bibelns principer kommer att påverka vårt samvete – som ”vittnar” inom oss. (Rom. 9:1) Samvetets  röst kan hindra oss från att försvara ett orätt handlingssätt. Dessutom berättar Bibeln om människor som handlat orätt, och de är exempel som kan tjäna som en ”varning för oss”. (1 Kor. 10:11) Att vi tar lärdom av dem kan hindra att vi tar ett steg i fel riktning. Så vad kan vi göra rent praktiskt?

Våra böner hjälper oss att lära känna vår inre människa.

Be till Gud om hjälp att urskilja hjärtats avsikter.

Jehova ”prövar hjärtat”. (1 Krön. 29:17) Han ”är större än vårt hjärta och vet allt”. (1 Joh. 3:20) Gud kan man inte bedra. Om vi öppet berättar om våra bekymmer, känslor och önskningar i bön, kan han hjälpa oss att urskilja hjärtats avsikter. Vi kan också be Gud att han ska ”skapa ... ett rent hjärta” i oss. (Ps. 51:10) När vi ska urskilja hjärtats böjelser får vi därför inte underskatta bönens betydelse.

Kristna möten hjälper oss att urskilja hjärtats avsikter.

Lyssna noga under mötena.

Att vi lyssnar noga på det som sägs under mötena kan hjälpa oss att ärligt granska vår inre människa – vårt hjärta. Vi får visserligen inte höra nya tankar vid varje möte, men om vi är med vid mötena får vi hjälp att förstå Bibelns principer bättre och vi får värdefulla påminnelser som hjälper oss att granska vårt hjärta. Våra bröders och systrars kommentarer är också värdefulla. (Ords. 27:17) Att vi isolerar oss i stället för att glädja oss åt umgänget med vännerna vid mötena kan skada oss. Det kan leda till att vi söker tillfredsställa vårt ”eget själviska begär”. (Ords. 18:1) Vi är därför förståndiga om vi frågar oss själva: Är jag med vid alla möten och drar nytta av dem?

VART KOMMER VÅRT HJÄRTA ATT LEDA OSS?

Vårt bedrägliga hjärta kan leda oss vilse på många områden i livet. Vi ska se på fyra områden: synen på det materiella, på alkohol, på umgänge och på avkoppling.

Synen på det materiella.

Önskan att tillgodose de fysiska behoven är naturlig. Men Jesus varnade oss för att lägga för stor vikt vid det materiella. I en av sina liknelser berättade han om en rik man som hade fulla förrådshus. Han hade därför inte plats för ännu en god skörd. Han planerade att riva ner sina förrådshus och bygga större. Han sa till sig själv: ”Där samlar jag in all min spannmål och allt mitt goda; sedan kan jag säga till min själ: ’Själ, du har mycket gott lagrat för många år; ta nu igen dig, ät, drick, roa dig.’” Men det var något som den här rike mannen inte räknade med: Hans liv kunde ta slut redan samma kväll! (Luk. 12:16–20)

Med åren kanske vi blir så upptagna av att planera för en ekonomiskt trygg ålderdom att vi börjar försvara att vi arbetar övertid på möteskvällar eller börjar försumma våra kristna förpliktelser på ett eller annat sätt. Vi måste vara på vår vakt mot sådana tendenser. Och om man är ung kanske man inser att det inte finns något  bättre än att satsa på heltidstjänsten. Men skjuter man upp pionjärtjänsten och menar att man först måste skaffa sig ekonomisk trygghet? Bör vi inte göra vårt bästa nu för att vara rika inför Gud? Vem vet om vi lever i morgon?

Synen på alkohol.

”Var inte bland dem som dricker sig druckna av vin”, sägs det i Ordspråksboken 23:20. Om någon har en stark längtan efter alkohol, kanske han försvarar att han dricker regelbundet. Han kanske säger att han dricker för att koppla av, inte för att bli berusad. Om vi behöver alkohol för att koppla av, är det kanske dags att ärligt granska hjärtats avsikter.

Synen på umgänge.

Viss kontakt med människor som inte är Jehovas vittnen – till exempel i skolan, på arbetet och i förkunnartjänsten – är naturligtvis oundviklig. Men det är något helt annat att umgås med dem och kanske bli nära vänner med dem. Försvarar vi sådant umgänge genom att säga att de har många fina egenskaper? ”Bli inte vilseledda”, varnar Bibeln. ”Dåligt umgänge fördärvar nyttiga vanor.” (1 Kor. 15:33) Precis som en liten mängd förorening kan fördärva rent vatten kan vänskap med dem som inte älskar Gud fördärva vår andlighet och få oss att godta ett världsligt tänkesätt. Vi kan börja klä oss, tala och uppföra oss på ett världsligt sätt.

Synen på avkoppling.

Modern teknik gör allt slags underhållning lättillgänglig, och mycket av den är tvivelaktig eller olämplig för en kristen. ”Orenhet av varje slag ... får inte ens nämnas bland er”, skrev Paulus. (Ef. 5:3) Men tänk om vårt hjärta lockar oss att titta eller lyssna på något som är orent. Vi kanske menar att alla behöver lite avkoppling, och hur man sedan skaffar sig den är vars och ens ensak. Men vi vill ta Paulus råd till hjärtat och inte titta eller lyssna på något orent.

VI KAN GÖRA FÖRÄNDRINGAR

Om vi har gett efter för vårt förrädiska hjärtas böjelser och har för vana att försvara ett orätt uppförande, kan vi göra förändringar. (Ef. 4:22–24) Vi ska se på två nutida exempel.

Miguel * behövde ändra sin syn på det materiella. Han säger: ”Min fru, min son och jag kommer från ett land där man anser att det är mycket viktigt att ha de senaste och bästa tekniska prylarna. En gång i tiden gick jag in för att skaffa mig allt jag kunde av det världen hade att erbjuda, och jag trodde att jag kunde göra det utan att bli materialistisk. Det dröjde inte länge förrän jag insåg att jakten efter materiella saker leder oss in på en väg som aldrig tar slut. Jag bad till Jehova och talade om hur jag kände det i hjärtat. Jag sa att vi som familj ville tjäna honom helt och fullt. Vi beslutade oss för att förenkla livet och flytta till en plats där vi kunde göra större nytta. Snart kunde vi bli pionjärer. Vi har märkt att vi inte behöver så mycket av det materiella för att vara lyckliga.”

Lee berättar att en ärlig självrannsakan hjälpte honom att överge ett dåligt umgänge. Han säger: ”På grund av mitt arbete umgicks jag ofta med utländska leverantörer. Jag visste att det skulle bli en hel del drickande vid de här tillfällena, men jag tyckte det var spännande att vara med. Många gånger drack jag nästan för mycket, men ångrade mig efteråt. Jag var tvungen att ärligt granska mitt hjärta. Råden i Guds ord och den hjälp de äldste gav fick mig att inse att det jag egentligen ville ha var umgänge med människor som inte älskar Jehova. Nu sköter jag mitt arbete per telefon så mycket som möjligt och begränsar kontakten med leverantörerna till ett minimum.”

Vi måste vara ärliga mot oss själva och urskilja hjärtats avsikter. När vi gör det bör vi be till Jehova om hjälp och komma ihåg att ”han känner hjärtats hemligheter”. (Ps. 44:21) Gud har också gett oss sitt ord, som tjänar som en spegel. (Jak. 1:22–25) De påminnelser och råd vi får genom vår litteratur och vid våra möten är också värdefulla. Genom de här hjälpmedlen kan vi skydda vårt hjärta och fortsätta att vandra på rättfärdighetens väg.

^ § 18 Namnen har ändrats.