Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Låt inget hindra dig från att vinna ära

Låt inget hindra dig från att vinna ära

”Den som är ödmjuk i anden vinner ära.” (ORDS. 29:23)

1, 2. a) Vad är grundbetydelsen i det hebreiska ord som översätts med ”ära” eller ”härlighet”? b) Vilka frågor ska vi ta upp i den här artikeln?

VAD tänker du på när du hör orden ”ära” eller ”härlighet”? Den fantastiskt vackra och storslagna skapelsen? (Ps. 19:1; Upp. 4:11) Eller den ära och uppmärksamhet som ovanligt rika, intelligenta eller framgångsrika människor får? Det hebreiska ord som i Bibeln ofta har översatts med ”ära” eller ”härlighet” har grundbetydelsen ”tyngd”. Längre tillbaka tillverkade man mynt av värdefulla metaller, och då avgjorde vikten hur mycket ett mynt var värt. Därför fick ord som förmedlade tanken på tyngd med tiden en överförd betydelse och kom att stå för något som är dyrbart, storslaget eller imponerande.

2 Vi kanske känner att vi vill ära människor som har makt, ställning eller anseende, men vad är det som gör intryck på Gud? Bibeln säger faktiskt att Gud ger människor ära. I Ordspråksboken 22:4 sägs det till exempel: ”Lönen för ödmjukhet och fruktan för Jehova är rikedom och ära och liv.” Och lärjungen Jakob skrev: ”Ödmjuka er i Jehovas ögon, så skall han upphöja er.” (Jak. 4:10) Vad är det för ära som Gud ger oss människor? Vad kan hindra oss från att vinna den äran? Och hur kan vi hjälpa andra att också få sådan ära?

3–5. Hur visar Jehova oss ära?

3 Psalmisten var säker på att Jehova skulle fatta tag i hans högra hand och föra honom till verklig härlighet. (Läs Psalm 73:23, 24.) Hur gör Jehova det? Han för sina ödmjuka tjänare till härlighet genom att hedra dem på flera sätt. Han välsignar dem med kunskap om vad som är hans vilja. (1 Kor. 2:7) Han låter också de som lyssnar till hans ord och rättar sig efter det få ett nära personligt förhållande till honom. (Jak. 4:8)

 4 Jehova har också gett sina tjänare den fantastiska skatt som den kristna tjänsten är. (2 Kor. 4:1, 7) Den tjänsten leder till ära. Alla som tar vara på den här möjligheten att lovprisa Jehova och hjälpa andra får ett löfte av honom: ”Dem som ärar mig skall jag ära.” (1 Sam. 2:30) De får äran att ha ett gott namn hos Jehova, och de är säkert väl omtalade i församlingen. (Ords. 11:16; 22:1)

5 Hur kommer det att gå för dem som ”hoppas på Jehova” och håller sig till ”hans väg”? (Ps. 37:34) De har fått löftet: ”[Jehova] upphöjer ... dig till att ta jorden i besittning. När de ondskefulla utrotas ser du det.” De ser fram emot den obeskrivliga äran att få evigt liv. (Ps. 37:29)

”JAG TAR INTE EMOT ÄRA AV MÄNNISKOR”

6, 7. Varför satte många inte tro till Jesus?

6 Vad skulle kunna hindra oss från att få del av den ära som Jehova vill ge oss? Vi skulle till exempel kunna tänka för mycket på vad människor som inte har ett gott förhållande till Gud tycker. Så här skrev Johannes om några styresmän på Jesu tid: ”Många också av styresmännen ... satte tro till honom [Jesus], men för fariséernas skull ville de inte öppet erkänna honom för att inte bli utstötta ur synagogan; de älskade nämligen äran från människor mer än till och med äran från Gud.” (Joh. 12:42, 43) Det skulle ha varit mycket bättre om styresmännen inte hade tänkt så mycket på vad fariséerna tyckte.

7 Tidigare under sin tjänst hade Jesus tydligt visat varför många inte skulle ta emot honom och sätta tro till honom. (Läs Johannes 5:39–44.) Under flera hundra års tid hade israeliterna sett fram emot att Messias skulle komma. Och när Jesus började undervisa var det kanske en del som tack vare Daniels profetia förstod att den fastställda tiden för Messias ankomst var inne. När Johannes döparen flera månader tidigare hade börjat predika hade många sagt: ”Kan han möjligtvis vara Messias?” (Luk. 3:15) Men nu, när den efterlängtade Messias var mitt ibland dem, tog de som var kunniga i lagen inte emot honom. Jesus visade varför när han sa: ”Hur kan ni tro, när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?”

8, 9. Förklara hur ära från människor kan bli viktigare än ära från Gud med hjälp av illustrationen om ljus.

8 För att förstå hur ära från människor kan bli viktigare än ära från Gud kan vi jämföra ära med ljus. Vårt fantastiska universum flödar av ljus. Minns du när du senast tittade upp mot himlen en stjärnklar kväll och såg tusentals stjärnor? ”Stjärnornas glans” är verkligen enastående. (1 Kor. 15:40, 41) Men säg i stället att du står i en upplyst stad och tittar upp mot samma himmel. Ljuset från staden gör det nästan omöjligt att se ljuset från de avlägsna stjärnorna. Beror det på att ljuset från de upplysta gatorna, arenorna och byggnaderna är starkare och vackrare än ljuset från stjärnorna? Inte alls. Det beror på att ljuset från staden är närmare och gör det svårare att se Jehovas skapelse. För att kunna se den fantastiskt vackra natthimlen måste vi på något sätt se till att det konstgjorda ljuset inte stör oss.

9 Det är på samma sätt med ära. Om fel slag av ära skulle finnas för nära vårt hjärta, alltså betyda för mycket för oss, skulle det kunna hindra oss från att uppskatta och söka den bestående ära som Jehova vill ge. Många tar inte emot sanningen  därför att de är rädda för vad släkt och vänner ska tänka. Men skulle en sådan inställning också kunna påverka oss som är överlämnade åt Jehova? Tänk dig att en ung broder ska gå i tjänsten i ett område där han känner alla men där de flesta inte vet att han är ett Jehovas vittne. Skulle människofruktan kunna få honom att dra sig undan? Eller tänk dig att en syster blir retad för att hon satsar på sanningen. Kommer hon att låta människor som saknar andlig synförmåga påverka hur hon lever sitt liv? Eller tänk dig en kristen som har begått en allvarlig synd. Kommer han att dölja det som hänt för att han är rädd att förlora sina privilegier i församlingen eller för att han inte vill göra sina nära och kära besvikna? Om det viktigaste för honom är att få tillbaka sitt goda förhållande till Jehova kommer han att ”kalla till sig de äldste i församlingen” och be om hjälp. (Läs Jakob 5:14–16.)

10. a) Vad skulle kunna hända om vi tänker för mycket på hur andra betraktar oss? b) Vad kan vi vara säkra på om vi är ödmjuka?

10 Du kanske tycker att du gör framsteg i din kristna personlighet men får ändå råd gång på gång av en broder. Du kan välja att lyssna på hans uppriktiga synpunkter och få nytta av dem. Eller också kan du strunta i dem därför att du är stolt, bryr dig för mycket om vad andra tycker eller vill rädda ansiktet. Eller tänk dig att du arbetar på ett projekt tillsammans med andra bröder och systrar. Kommer din insats att påverkas av vem som får äran för dina idéer och ditt hårda arbete? Om du skulle hamna i någon av de här situationerna, kom då ihåg att ”den som är ödmjuk i anden vinner ära”. (Ords. 29:23)

11. Hur bör vi reagera när någon berömmer oss, och varför det?

11 Tillsyningsmän och de som ”eftersträvar” en sådan tjänst bör också akta sig för att söka ära från människor. (1 Tim. 3:1; 1 Thess. 2:6) Hur ska en broder reagera när han får uppriktigt beröm för att han har gjort något bra? Han skulle säkert inte resa ett monument över sig själv, som kung Saul gjorde. (1 Sam. 15:12) Men är han villig att erkänna att det han gjorde var möjligt tack vare Jehovas oförtjänta omtanke och att han också i fortsättningen är beroende av Jehovas välsignelse och hjälp? (1 Petr. 4:11) Hur vi innerst inne reagerar på beröm visar vad slags ära vi söker. (Ords. 27:21)

”NI ÄR VILLIGA ATT GÖRA VAD ER FADER HAR BEGÄR TILL”

12. Vad hindrade en del judar från att lyssna på Jesus?

12 Något annat som skulle kunna hindra oss från att få ära av Gud är våra egna begär. Orätta begär kan hindra oss från att över huvud taget lyssna till sanningen. (Läs Johannes 8:43–47.) Jesus sa till vissa judar att de inte lyssnade till honom därför att de ville göra det som deras fader, Djävulen, hade begär till.

13, 14. a) Vad säger forskare om hjärnans förmåga att hantera mänskligt tal? b) Vad avgör vem vi lyssnar på?

13 Ibland hör vi bara det vi vill höra. (2 Petr. 3:5) Jehova har skapat oss med en fantastisk förmåga att stänga ute distraherande ljud. Stanna upp ett ögonblick och tänk efter. Hur många olika ljud kan du höra just nu? Förmodligen tänkte du inte på dem alldeles nyss. Även om hjärnan har förmågan att höra många olika ljud hjälpte det limbiska systemet i hjärnan dig att koncentrera dig på en sak. Men forskare har upptäckt att vi får betydligt svårare att hålla isär olika ljud när det handlar om mänskligt tal. Det betyder att vi måste välja vilken  röst vi ska koncentrera oss på om vi hör två röster samtidigt. Vilken vi väljer beror på vilken vi vill lyssna på. Eftersom många judar på Jesu tid ville göra det som deras fader, Djävulen, hade begär till lyssnade de inte på Jesus.

14 Bibeln talar om att både ”visheten” och ”enfalden” ropar till oss och vill ha vår uppmärksamhet. (Ords. 9:1–5, 13–17) Vi har alltså ett val. Vilken röst kommer vi att lyssna på? Det beror på vilken röst vi vill följa. Jesus sa att hans får lyssnar på hans röst och följer honom. (Joh. 10:16, 27) De är ”på sanningens sida”. (Joh. 18:37) De känner inte ”de främmandes röst”. (Joh. 10:5) Sådana ödmjuka människor vinner ära. (Ords. 3:13, 16; 8:1, 18)

”DE BETYDER HÄRLIGHET FÖR ER”

15. Varför sa Paulus att hans vedermödor betydde ”härlighet” för andra?

15 Om vi är uthålliga i vår tjänst kan vi hjälpa andra att vinna ära. Så här skrev Paulus till församlingen i Efesos: ”Därför ber jag er om att inte ge upp på grund av dessa mina vedermödor för er skull, ty de betyder härlighet för er.” (Ef. 3:13) På vilket sätt betydde Paulus vedermödor ”härlighet” för efesierna? Paulus villighet att fortsätta att betjäna bröderna och systrarna i Efesos visade att det verkligen var en stor och dyrbar förmån att vara kristen. Vilket budskap skulle han ha förmedlat om han hade gett upp när han mötte problem? Det skulle ha varit som att säga att deras förhållande till Jehova, deras tjänst och deras hopp inte hade så stort värde. Paulus uthållighet upphöjde kristendomen. Att få vara en lärjunge var värt vilka uppoffringar som helst.

16. Vad råkade Paulus ut för i Lystra?

16 Hur påverkades andra av Paulus engagemang och uthållighet? I Apostlagärningarna 14:19, 20 står det: ”Det kom emellertid dit judar från Antiokia och Ikonion och övertalade folkskarorna, och de stenade Paulus och släpade honom ut ur staden [Lystra], i förmodan att han var död. Men när lärjungarna ställde sig i ring runt om honom, reste han sig och gick in i staden. Och nästa dag gick han tillsammans med Barnabas därifrån till Derbe.” Föreställ dig hur svårt det måste ha varit för Paulus att göra en resa på 10 mil till fots dagen efter det att han nästan hade blivit stenad till döds!

17, 18. a) På vilket sätt kan Timoteus noggrant ha följt Paulus lidande i Lystra? b) Hur påverkade Paulus uthållighet Timoteus?

17 Var Timoteus en av ”lärjungarna”  som skyndade till Paulus hjälp? Det skulle kunna vara så, även om skildringen inte uttryckligen säger någonting om det. Tänk på vad Paulus skriver i sitt andra brev till Timoteus: ”Du har noggrant följt min undervisning, min livsföring, ... sådana saker som hände mig i Antiokia [när han drevs ut ur staden], i Ikonion [när de försökte stena honom], i Lystra [när han stenades], sådana förföljelser som jag har utstått; och Herren har befriat mig ur dem alla.” (2 Tim. 3:10, 11; Apg. 13:50; 14:5, 19)

18 Timoteus hade ”noggrant följt” de händelserna och var väl medveten om Paulus uthållighet. Det hade gjort ett starkt intryck på Timoteus. När Paulus återvände till Lystra såg han att Timoteus var ett fint föredöme i församlingen och ”väl omtalad av bröderna i Lystra och Ikonion”. (Apg. 16:1, 2) Med tiden blev Timoteus kvalificerad att axla stort ansvar. (Fil. 2:19, 20; 1 Tim. 1:3)

19. Hur kan vår uthållighet hjälpa andra?

19 Vår uthållighet kan också få en sådan effekt, särskilt på de unga. Många av dem kommer att växa upp och bli mycket dyrbara tjänare åt Jehova. De lär sig av vårt exempel i tjänsten, men de har också nytta av att se hur vi tar itu med motgångar i livet. Paulus sa att han fortsatte att ”uthärda allting” för att andra skulle kunna vinna räddning och ”evig härlighet”. (2 Tim. 2:10)

Unga förkunnare uppskattar den uthållighet som äldre visar.

20. Varför ska vi fortsätta att söka den ära som kommer från Gud?

20 Som vi har sett har vi goda skäl att fortsätta att söka ”den ära som kommer från den ende Guden”. (Joh. 5:44; 7:18) Jehova ger ”evigt liv åt dem som söker härlighet och ära”. (Läs Romarna 2:6, 7.) När vi visar ”uthållighet i ett verk som är gott” hjälper vi dessutom andra att fortsätta framåt, och det har de nytta av i all evighet. Låt därför inget hindra dig från att ta emot den ära som Gud vill ge oss.