Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Detta är vårt andliga arv

Detta är vårt andliga arv

”Detta är Jehovás tjänares arv.” (JES. 54:17, Åkeson)

1. Vad har Jehova gett oss människor?

JEHOVA, den ”levande och bestående” Guden, har bevarat sitt budskap till oss så att vi också kan få ett liv utan slut. Detta budskap har inte förändrats, för ”Jehovas ord består för evigt”. (1 Petr. 1:23–25) Vi är verkligen tacksamma för att Jehova har bevarat sådana viktiga upplysningar i sitt skrivna ord, Bibeln!

2. Vad har Jehova bevarat i sitt ord?

2 I sitt ord har Gud bevarat det namn han själv har valt och som han vill att vi ska använda. Första gången Jehovas namn nämns i Bibeln är i skildringen om hur han skapade himlen och jorden. (1 Mos. 2:4) Guds namn blev övernaturligt inristat flera gånger på stentavlorna med de tio budorden. Det första budet börjar till exempel: ”Jag är Jehova, din Gud.” (2 Mos. 20:1–17) Guds namn lever vidare därför att ”den suveräne Herren Jehova” har bevarat sitt ord och sitt namn trots Satans alla försök att hindra det. (Ps. 73:28)

3. Vad har Jehova bevarat trots alla religiösa lögner?

3 I sitt ord har Jehova också bevarat sanningen. Eftersom världen är full av religiösa lögner är vi verkligen tacksamma för att Gud har gett oss andligt ljus och sanning. (Läs Psalm 43:3, 4.) Medan större delen av mänskligheten vandrar i mörker, är vi glada för att vi kan vandra i det andliga ljuset från Gud. (1 Joh. 1:6, 7)

VI HAR ETT DYRBART ARV

4, 5. Vilket särskilt privilegium har vi haft sedan 1931?

4 Som Jehovas vittnen har vi ett dyrbart andligt arv. Man kan jämföra det med ett lands kulturarv, som utgörs av traditioner, föremål och egenskaper som utvecklats och framställts av tidigare  generationer och som sedan förts vidare. Vårt andliga arv inbegriper förmånen att ha exakt kunskap i Guds ord och en klar förståelse av sanningen om honom och hans avsikter. Det inbegriper även ett särskilt privilegium.

Vi antog med glädje namnet Jehovas vittnen vid sammankomsten 1931.

5 Det här privilegiet blev en del av vårt andliga arv vid en sammankomst i Columbus i Ohio i USA 1931. På det tryckta programmet fanns bokstäverna ”JW”. En syster sa: ”Det fanns många spekulationer om vad JW stod för – ’just wait’ eller ’just watch’, men en del gissade också rätt.” Tidigare hade vi kallats bibelforskare, men vi antog namnet Jehovas vittnen i en resolution söndagen den 26 juli 1931. Det var verkligen spännande att få ett namn som kom från Bibeln. (Läs Jesaja 43:12.) ”Jag kommer aldrig att glömma de entusiastiska ropen och applåderna som genljöd bland åhörarna”, berättar en broder. Ingen annan i världen ville ha det namnet, men Gud har låtit oss bära det i mer än 80 år nu. Vilket fantastiskt privilegium att få vara vittnen för Jehova!

6. Vilken information ingår i vårt andliga arv?

6 Vårt andliga arv inbegriper också stora mängder exakt och värdefull information om forntidens trogna. Tänk till exempel på Abraham, Isak och Jakob. De måste ofta ha resonerat med sina familjer om hur Jehova ville att de skulle leva. Sådana samtal var säkert till hjälp för Josef när han avvisade Potifars hustru, eftersom han inte ville ”synda mot Gud”. (1 Mos. 39:7–9) Även under det första århundradet förmedlades de kristna traditionerna muntligt eller genom exempel. Paulus förde till exempel vidare anvisningar som gällde Herrens kvällsmåltid till församlingarna. (1 Kor. 11:2, 23) I dag har vi allt vi behöver i Bibeln för att kunna tillbe Gud ”med ande och sanning”. (Läs Johannes 4:23, 24.) Bibeln kan hjälpa alla människor, men vi som Jehovas folk är särskilt tacksamma för den.

7. Vilket uppmuntrande löfte ingår i vårt arv?

7 Vårt andliga arv består också av skildringar som publicerats på senare tid och som visar att ”Jehova är på ... [vår] sida”. (Ps. 118:7) Det gör att vi känner oss trygga, även när vi blir förföljda. En uppmuntrande del av vårt ständigt växande arv är det här löftet: ”’Inget som helst vapen som formas mot dig skall ha framgång, och vilken tunga det vara må som reser sig upp mot dig i domen skall du döma skyldig. Detta är Jehovas tjänares arvsbesittning [”arv”, Åkeson], och deras rättfärdighet kommer från mig’, lyder Jehovas uttalande.” (Jes. 54:17) Inget av de vapen som Satan  använder mot oss kan orsaka oss bestående skada.

8. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln och i nästa?

8 Satan har försökt utplåna Guds ord, ta bort namnet Jehova och dölja sanningen. Men han är en lätt match för Jehova, som effektivt har stoppat honom. I den här artikeln och i nästa ska vi se hur Jehova har 1) bevarat sitt ord, 2) bevarat sitt namn och 3) bevarat sanningen och hjälpt oss att förstå den.

JEHOVA HAR BEVARAT SITT ORD

9–11. Vilka exempel visar att Bibeln har överlevt många angrepp?

9 Jehova har bevarat sitt ord trots alla försök att utplåna det. I ett katolskt uppslagsverk står det: ”Vid kyrkomötet i Toulouse år 1229 förbjöd man lekmän att använda dem [biblar på folkets språk] på grund av kampen mot albigenserna och valdenserna ... Vid kyrkomötet i Tarragona i Spanien 1234 lät Jakob I utfärda ett liknande förbud. ... Heliga stolen ingrep i ärendet för första gången 1559, när det enligt Paulus IV:s förteckning blev förbjudet att trycka och äga biblar på gemene mans språk utan tillstånd från Det heliga ämbetet.” (Enciclopedia Cattolica)

10 Trots alla angrepp på Bibeln har den överlevt. Omkring 1382 framställde John Wycliffe och hans medarbetare den första bibelöversättningen på engelska. En annan bibelöversättare var William Tyndale, som avrättades 1536. Bunden vid en påle lär han ha utropat: ”Herre, öppna den engelske kungens ögon.” Sedan blev han strypt och bränd på bål.

11 År 1535 såg Miles Coverdales engelska bibelöversättning dagens ljus. Han använde Tyndales översättning av ”Nya testamentet” och av ”Gamla testamentet” från Moseböckerna till Krönikeböckerna. Andra delar av Bibeln översatte han från latin och från Martin Luthers tyska bibel. I vår tid har vi Nya världens översättning av Den heliga skrift, som vi uppskattar för att den är så tydlig, så trogen grundtexten och så användbar i tjänsten. Vi är verkligen glada över att Satan eller människor aldrig någonsin kommer att kunna hindra att Jehovas ord bevaras.

JEHOVA HAR BEVARAT SITT NAMN

Tyndale var en av dem som var villiga att offra sitt liv för Guds ord.

12. Vilken roll har Nya världens översättning spelat när det gäller att bevara Guds namn?

12 Jehova Gud har sett till att hans namn har bevarats i sitt ord. Här har Nya världens översättning spelat en viktig roll. I förordet skriver utgivarna: ”Det mest framträdande draget i Nya världens översättning är ... att den låter  Guds namn få sin rättmätiga plats i bibeltexten, nämligen genom att återge det med den traditionella formen ’Jehova’ på 6 973 ställen i de hebreiska skrifterna och på 237 ställen i de kristna grekiska skrifterna.” Hela den översättningen eller delar av den har nu getts ut på mer än 116 språk, och den har tryckts i mer än 178 545 862 exemplar.

13. Hur kan vi veta att människor har känt till Guds namn ända sedan skapelsen?

13 Människor har känt till Guds namn ända från första början. Adam och Eva kände till det och visste hur det skulle uttalas. Längre fram, efter syndafloden, var Ham respektlös mot sin far, Noa. Det fick Noa att säga: ”Välsignad vare Jehova, Sems Gud, och må Kanaan [Hams son] bli slav åt honom.” (1 Mos. 4:1; 9:26) Gud använde själv det här namnet: ”Jag är Jehova. Detta är mitt namn; och jag ger inte min ära åt någon annan.” Han sa också: ”Jag är Jehova, och det finns ingen annan. Med undantag av mig finns det ingen Gud.” (Jes. 42:8; 45:5) Jehova har sett till att hans namn har bevarats och att det har blivit känt för människor över hela världen. Det är verkligen en förmån att få använda namnet Jehova och att få vara hans vittnen! Vi har all anledning att ”triumfera i vår Guds namn”, som psalmisten uttryckte det. (Ps. 20:5, Bibel 2000 [v. 6])

14. Var kan man hitta Guds namn förutom i Bibeln?

14 Guds namn förekommer inte bara i Bibeln. Ett exempel är Mesastenen, som påträffades i Dhiban (Dibon), två mil öster om Döda havet. Den stenen nämner kung Omri av Israel och ger den moabitiske kungen Mesas version av sitt uppror mot Israel. (1 Kung. 16:28; 2 Kung. 1:1; 3:4, 5) Men det som är särskilt intressant är att Guds namn förekommer i form av tetragrammet. Tetragrammet förekommer också flera gånger i Lakisbreven, lerskärvor som man hittat i Israel.

15. Vad är Septuaginta-översättningen, och varför behövdes den?

15 De första bibelöversättarna bidrog också till att bevara Guds namn. Efter landsflykten i Babylon 607 till 537 f.v.t. var det många judar som inte återvände till Juda och Israel. På 200-talet f.v.t. hade det bildats en stor judisk koloni i Alexandria i Egypten. Dessa judar behövde en översättning av de hebreiska skrifterna till grekiska, som hade blivit ett internationellt språk då. Under 100-talet f.v.t. fullbordades en sådan översättning, den så kallade Septuaginta. En del utgåvor av den innehåller namnet Jehova på hebreiska.

16. Ge ett exempel på hur Guds namn använts.

16 Man hittar Guds namn i The Bay Psalm Book, den första publikation som gavs ut i de engelska kolonierna i Amerika. Originalutgåvan (som trycktes 1640) innehåller Psalmerna, som hade översatts från hebreiska till den tidens engelska. Gudsnamnet förekom bland annat i Psalm 1:1, 2, där det stod att en ”välsignad man” inte vandrar efter de ondskefullas råd ”utan finner sitt längtansfulla behag i Iehovahs lag”. Mer information om Guds namn kan man hitta i broschyren Guds namn som skall bestå för evigt.

JEHOVA BEVARAR ANDLIG SANNING

17, 18. a) Hur skulle du definiera ordet ”sanning”? b) Vad ingår i ”de goda nyheternas sanning”?

17 Vi är glada över att få tjäna Jehova, ”sanningens Gud”. (Ps. 31:5) Sanningen  om något kan definieras som alla fakta i saken, något som stämmer med verkligheten snarare än med fantasin. Det hebreiska ord som ofta återges med ”sanning” betecknar något som är sant, pålitligt, trofast, säkert och grundat på fakta. Det grekiska ordet avser det som överensstämmer med fakta eller med det som är rätt och riktigt.

18 Jehova har sett till att sanningen har bevarats och att vi hela tiden kan lära oss mer om den. (2 Joh. 1, 2) Det stämmer med tanken i Ordspråksboken 4:18, där det står att ”de rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet tills det är full dag”. Vi instämmer helt med Jesus, som i bön till Gud sa: ”Ditt ord är sanning.” (Joh. 17:17) Guds skrivna ord innehåller ”de goda nyheternas sanning”, som består av hela samlingen av kristna läror. (Gal. 2:14) Där ingår kunskap om Jehovas namn, hans suveränitet, Jesu lösenoffer, uppståndelsen och Guds rike. Nu ska vi se hur Jehova har bevarat sanningen trots Satans försök att undertrycka den.

JEHOVA AVVÄRJER ETT ANGREPP PÅ SANNINGEN

19, 20. Vem var Nimrod, och vilket försök misslyckades på hans tid?

19 Efter syndafloden fanns ett talesätt som löd: ”Alldeles som Nimrod, en väldig jägare i opposition mot Jehova.” (1 Mos. 10:9) Eftersom Nimrod motarbetade Jehova tillbad han i själva verket Satan. Han liknade Jesu motståndare, som Jesus sa följande till: ”Ni är från er fader Djävulen, och ni är villiga att göra vad er fader har begär till. Denne ... stod inte fast i sanningen.” (Joh. 8:44)

20 Nimrod härskade över Babel och andra städer mellan floderna Tigris och Eufrat. (1 Mos. 10:10) Det kan ha varit på hans initiativ som man började bygga Babel och Babels torn omkring år 2269 f.v.t. Jehovas vilja var att människorna skulle sprida ut sig över jorden, men tornbyggarna sa i stället: ”Kom! Låt oss bygga en stad åt oss och likaså ett torn som har sin spets i himlen, och låt oss göra oss ett berömt namn, så att vi inte blir skingrade över hela jordens yta.” Men de fick överge sina planer när Gud skapade ”förvirring i hela jordens språk” så att människorna spreds runt jorden. (1 Mos. 11:1–4, 8, 9) Om Satan hade tänkt starta en ny religion där alla tillbad honom, blev hans plan ett fullständigt fiasko. Sann tillbedjan av Jehova har funnits kvar historien igenom, och i dag är det fler och fler som börjar tillbe honom.

21, 22. a) Varför har falsk religion aldrig utgjort något egentligt hot mot sann tillbedjan? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

21 Falsk religion har aldrig utgjort något allvarligt hot mot sann tillbedjan. Varför inte det? Därför att vår store Undervisare har bevarat sitt skrivna ord, uppenbarat sitt namn och undervisat oss om sin sanning. (Jes. 30:20, 21) När vi tillber honom med sanning känner vi glädje. Men det innebär att vi måste hålla oss andligt vakna, helt lita på Jehova och följa den heliga andens vägledning.

22 I nästa artikel ska vi spåra utvecklingen av vissa falska läror. Vi kommer att se att de smulas sönder när de granskas i Bibelns ljus. Dessutom kommer vi att se hur Jehova har välsignat oss med sann kunskap. Det är sådant som vi sätter stort värde på, det är en viktig del av vårt andliga arv.