Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

PÅ FRAMSIDAN | SJUKDOMAR – HUR DU UNDVIKER SMITTA

Hur du kan skydda dig

Hur du kan skydda dig

FÖRR I TIDEN hade många städer massiva försvarsmurar. Om en fiende lyckades bryta igenom muren var hela staden i fara. Din kropp är som en sådan muromgärdad stad. Din hälsa beror alltså på hur du skyddar dig. Vi ska titta på fem riskområden och se hur vi kan skydda oss på bästa möjliga sätt. *

1 VATTEN

HOT: Farliga organismer kan marschera rakt in i din kropp genom förorenat dricksvatten.

SKYDD: Det bästa försvaret är att skydda vattnet från förorening. Om du misstänker att ditt vatten är förorenat kan du göra mycket för att få det drickbart. * Förvara vattnet i slutna behållare, och använd en ren skopa eller kran när du ska dricka. Stoppa aldrig ner händerna i rent dricksvatten. Bo om möjligt i ett samhälle med avfallshantering och avloppssystem som inte förorenar de lokala vattentäkterna.

2 MAT

HOT: Farliga bakterier kan finnas på eller i din mat.

SKYDD: Förorenad mat kan se fräsch och hälsosam ut. Men skenet kan bedra, så ta för vana att skölja frukt och grönsaker noggrant. Tvätta händerna, och se till att ha rena köksredskap och bänkytor när du lagar eller serverar mat. Vissa livsmedel måste värmas till en viss temperatur för att farliga matbakterier ska dö. Var försiktig med mat som är missfärgad och luktar eller smakar konstigt. Det kan vara ett tecken på att en bacillarmé väntar på dig. Kyl ner matrester så snabbt som möjligt, och laga inte mat åt andra när du är sjuk. *

3 INSEKTER

HOT: Vissa insekter bär på mikroorganismer som skulle kunna infektera dig.

SKYDD: Försök att undvika smittbärande insekter genom att hålla dig inomhus när de är aktiva, och ha på dig långärmat och byxor. Sov under impregnerade myggnät, och använd insektsmedel. Undvik att ha öppna kärl med stillastående vatten där mygg kan föröka sig. *

4 DJUR

HOT: Djur kan bära på mikroorganismer som inte är skadliga för dem, men som definitivt är skadliga för oss. Du kan bli sjuk om du har blivit biten eller riven av ett djur eller har kommit i kontakt med dess avföring.

SKYDD: Vissa väljer att inte låta sina djur gå inomhus för att inte dra in smitta i hemmet. Tvätta händerna efter att du har klappat ett husdjur, och undvik vilda djur. Sök vård och rengör såren noggrant om ett djur har bitit eller rivit dig. *

5 MÄNNISKOR

HOT: Vissa smittämnen kan angripa din kropp via små, små droppar som kommer flygande när någon hostar eller nyser. De kan också överföras genom hudkontakt, till exempel när man kramas eller tar i hand. Mikroorganismer från andra kan ligga och lura på exempelvis dörrhandtag, ledstänger, telefoner, fjärrkontroller, skärmar och tangentbord.

SKYDD: Dela inte hygienartiklar med andra, utan ha personliga rakhyvlar, tandborstar och handdukar. Undvik blod och andra kroppsvätskor från djur och människor. Underskatta inte vikten av att tvätta händerna ofta och noggrant; det är nog det mest effektiva sättet att stoppa smittspridning.

Stanna hemma när du är sjuk. Socialstyrelsen rekommenderar att man hostar och nyser i armvecket eller i en pappersnäsduk – inte i händerna.

Ett gammalt ordspråk lyder: ”Den kloke ser faran och tar skydd.” (Ordspråksboken 22:3, Bibel 2000) Det är verkligen ett aktuellt råd i en värld med så många farliga sjukdomar. Ta hjälp av lokala vårdinrättningar för att få information, och skydda dig själv genom att hålla god hygien. Se till att skydda dig väl så att du kan undvika att bli smittad.

^ § 3 En del av förslagen i den här artikeln är mest tillämpliga för människor som lever i vissa områden. Men principerna bakom rekommendationerna är aktuella var man än bor.

^ § 6 WHO rekommenderar flera olika metoder för att rena vatten hemma. Man kan till exempel klorera, koka, filtrera eller desinficera med UV-strålning.

^ § 9 För mer information om säker mat, se Vakna! för juni 2012, sidan 3–9.

^ § 12 För mer information om skydd mot malaria, se Vakna! för juli 2015, sidan 14, 15.

^ § 15 Om du har blivit skadad av ett giftigt djur krävs ofta akut sjukvård.