Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Döden

Döden

Var är de döda?

”Stoft är du, och till stoft skall du vända åter.” (1 Moseboken 3:19)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del tänker sig att det finns ett liv efter detta – i himlen, helvetet, skärselden eller limbo. Andra tror att man återskapas som en annan livsform. Sedan finns det de som motsätter sig alla religiösa föreställningar om döden och tror att man helt enkelt upphör att existera.

VAD BIBELN SÄGER

Predikaren 9:10 konstaterar: ”Det finns ingen verksamhet eller planläggning eller kunskap eller vishet i Sheol [graven], den plats dit du går.” Bibeln förklarar vad som händer med både människor och djur när de dör: ”Alla går till en och samma plats. Alla har blivit till av stoft, och alla återvänder till stoft.” (Predikaren 3:20)

 Vilket tillstånd befinner de döda sig i?

”Hans ande går ut, och han vänder åter till jord; på den dagen förgås hans tankar.” (Psalm 146:4)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många har fått lära sig att vad som händer efter döden beror på vad man gjorde när man levde. Om man gjorde gott blir man belönad med evig lycksalighet, men om man levde ett dåligt liv blir man plågad för evigt. Man menar att människor måste renas från sina synder i skärselden innan de får lov att komma inför Guds person efter döden. De som inte har renats kommer att berövas den förmånen för evigt.

VAD BIBELN SÄGER

De döda kan varken plågas eller känna glädje. Eftersom de inte är medvetna kan de inte göra någonting; de kan inte hjälpa eller skada oss. Predikaren 9:5, 6 säger: ”De levande vet nämligen att de skall dö, men de döda vet ingenting alls ... Också deras kärlek och deras hat och deras svartsjuka har redan förgåtts, och aldrig någonsin mer har de del i det som görs under solen.”

Finns det något hopp för de döda?

”Om en kraftfull man dör, kan han då få liv igen? Jag skall vänta alla de dagar mitt pliktmässiga arbete varar, tills min avlösning kommer.” (Job 14:14)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Helvetets lågor sägs vara eviga. Om man kommer dit finns det alltså inte längre något hopp. De som hamnar i skärselden sägs däremot få uppleva himmelsk lycksalighet efter att ha blivit renade från sina synder.

VAD BIBELN SÄGER

De som vilar i döden kommer att bli uppväckta av Guds son till ett liv på jorden. Bibeln säger: ”Förundra er inte över detta, därför att den stund kommer då alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst och komma ut.” (Johannes 5:26, 28, 29) Hur en person väljer att leva efter sin uppståndelse kommer att avgöra om han får evigt liv eller inte. *

^ § 14 Du kan läsa mer om uppståndelsen i kapitel 7 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.