Gå direkt till innehållet

Är reinkarnation en biblisk lära?

Är reinkarnation en biblisk lära?

Bibelns svar

 Nej, det är det inte. Varken ordet ”reinkarnation” eller tanken på det förekommer i Bibeln. Tron på reinkarnation grundar sig på läran om en odödlig själ. a Men Bibeln lär att själen är hela personen och att den kan dö. (1 Moseboken 2:7; Hesekiel 18:4) När man dör upphör man helt enkelt att existera. (1 Moseboken 3:19; Predikaren 9:5, 6)

Vad är skillnaden mellan reinkarnationen och uppståndelsen?

 Det Bibeln säger om uppståndelsen är inte grundat på läran om själens odödlighet. I uppståndelsen kommer människor som har dött att få liv igen med hjälp av Guds kraft. (Matteus 22:23, 29; Apostlagärningarna 24:15) Uppståndelsen ger oss det fantastiska hoppet om att få liv igen på en renad jord med utsikten att aldrig behöva dö igen. (2 Petrus 3:13; Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Missuppfattningar om reinkarnation och Bibeln

 Missuppfattning: Bibeln säger att profeten Elia återföddes som Johannes döparen.

 Fakta: Gud förutsade: ”Jag sänder till er profeten Elia”, och Jesus visade att den profetian uppfylldes på Johannes döparen. (Malaki 4:5, 6; Matteus 11:13, 14) Men det här betydde inte att Elia hade återfötts som Johannes döparen. Johannes själv sa att han inte var Elia. (Johannes 1:21) Johannes utförde i stället ett arbete som liknade Elias, nämligen att förkunna Guds budskap om sinnesändring. (1 Kungaboken 18:36, 37; Matteus 3:1, 2) Johannes utförde också sitt uppdrag i samma anda och med samma kraft som Elia. (Lukas 1:13–17)

 Missuppfattning: Bibeln syftar på reinkarnation när den talar om ”pånyttfödelse”.

 Fakta: Bibeln visar att pånyttfödelse handlar om att födas på nytt på ett andligt sätt och att det sker medan personen fortfarande lever. (Johannes 1:12, 13) En sådan pånyttfödelse är inte en oundviklig konsekvens av tidigare handlingar. Det är i stället en gåva från Gud som medför ett unikt framtidshopp för dem som får den. (Johannes 3:3; 1 Petrus 1:3, 4)

a Tron på en odödlig själ och på reinkarnation kan spåras tillbaka till det forntida Babylon. Senare utformade indiska filosofer läran om karma. I Nationalencyklopedin sägs det att ”karma är lagen om handlingar och hur dessa påverkar en människas liv och livet efter detta”.