Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur du kan skydda dina barn

Hur du kan skydda dina barn

DE FLESTA känner spontant avsky när ämnet sexuella övergrepp kommer upp, och föräldrar ryser bara de tänker på att något sådant skulle kunna hända deras barn. Övergrepp mot barn har blivit en skrämmande och otäck realitet i dagens värld, och barn som blivit utsatta kan bli märkta för livet. Är det här ämnet värt att ta upp? Ja, absolut, eftersom du säkert vill göra allt du kan för att skydda dina barn. Det är av stort värde att skaffa sig mer kunskap om det här ämnet. Det är kunskap som kan visa sig vara avgörande.

Det är ett smärtsamt ämne, men låt dig inte avskräckas. Du har trots allt en inre styrka som ditt barn inte har – en tillgång som det kan ta många år eller rentav årtionden för ditt barn att skaffa sig. Under årens lopp har du samlat på dig kunskap, erfarenhet och livsvisdom. Det viktiga är att utnyttja de här resurserna till hjälp och skydd för dina barn. Vi skall nu ta upp tre grundläggande steg som alla föräldrar kan ta. Det är: 1) Var uppmärksam och engagerad, 2) ge ditt barn nödvändig information och 3) lär ditt barn att försvara sig.

Är du uppmärksam?

Det är föräldrarna som har ansvaret att se till att barnen är skyddade mot övergrepp. Man kan inte lägga det ansvaret på barnen själva. Därför är det föräldrarna som i första hand måste bli informerade, inte barnen. Om du är förälder är det några fakta du bör känna till om övergrepp mot barn. Du behöver veta vilka som oftast begår övergreppen och hur de gör det. Många tänker sig att sådana som begår sexuella övergrepp är okända människor som dyker upp från ingenstans och försöker röva bort och våldta deras barn. Sådana personer existerar visserligen, och de får stort utrymme i massmedia. Men de är ändå förhållandevis få. I omkring 90 procent av fallen är förövaren  någon som barnet redan känner och litar på.

Du vill naturligtvis inte tro att en vänlig granne, lärare, tränare eller släkting kan utgöra en risk för ditt barn. Och de flesta människor har inte en tanke på att utnyttja barn sexuellt. Det finns ingen anledning att börja misstänka alla i familjens närhet. Men det är till stor hjälp för dig som förälder att vara medveten om hur en förövare kan gå till väga. (Se spalten på sidan 6.)

Om du känner till de här metoderna kan du bättre skydda dina barn. Någon som verkar vara mer intresserad av barn än av vuxna kanske börjar visa din son eller dotter särskild uppmärksamhet. Han kanske ger ditt barn presenter, erbjuder sig att sitta barnvakt eller ta med barnet på utflykter på tumanhand. Vad gör du då? Drar du slutsatsen att den här personen måste vara en sexförbrytare? Nej, dra inga förhastade slutsatser. Det kan vara högst oskyldigt menat. Men det kan ändå vara en anledning för dig att bli mer uppmärksam. Bibeln säger: ”Den oerfarne tror varje ord, men den kloke aktar på sina steg.” (Ordspråksboken 14:15)

Kom ihåg att ett erbjudande som låter för bra för att vara sant kanske är just det. Visa stor urskillning när det gäller vilka som får vara ensamma med ditt barn. Och tala om för dem att du när som helst kan komma förbi och titta till ditt barn. Melissa och Brad har tre pojkar, och de vill inte gärna lämna någon av pojkarna ensam med en vuxen. När en av pojkarna fick musiklektioner hemma sade Melissa till läraren: ”Jag kommer och tittar till er lite då och då under lektionen.” Det kanske låter överdrivet försiktigt, men Melissa och Brad väljer att ta det säkra före det osäkra.

Engagera dig i dina barns aktiviteter, intressera dig för vilka vänner de har och håll dig informerad om deras skolarbete. Ta reda på alla detaljer kring utflykter som planeras. En specialist på psykiska sjukdomar, som i 33 år har anlitats som sakkunnig i samband med sexualbrott, påpekade att han har sett oräkneliga fall som hade kunnat förhindras om föräldrarna bara hade varit lite mer uppmärksamma. Han citerar en  man som dömdes för övergrepp mot barn och som sade: ”Föräldrarna formligen ger oss barnen. ... De gör det verkligen enkelt för mig.” Tänk på att de flesta som förbryter sig mot barn föredrar lätta offer. Föräldrar som är aktivt engagerade i sina barns liv gör barnen till svårare måltavlor.

Ett annat sätt att skydda sina barn är att vara en god lyssnare. Barn kommer sällan och berättar direkt att de har blivit utsatta för övergrepp, eftersom de har skuld- och skamkänslor och är rädda för reaktionen. Lyssna därför noga, och var även uppmärksam på sådant som barnet uttrycker indirekt. * Om din son säger något som oroar dig – håll dig lugn och ställ frågor för att hjälpa honom att öppna sig. * Om han inte vill att en viss barnvakt skall komma tillbaka, fråga då varför. Om han säger att en vuxen leker konstiga lekar med honom, fråga: ”Vad är det för lekar? Vad är det som är konstigt?” Och om han klagar över att någon brukar kittlas, fråga: ”Var blir du kittlad någonstans?” Var inte snabb med att avfärda ditt barn. Den som antastar barn säger till dem att ingen kommer att tro dem om de berättar något, och alltför ofta stämmer det. Föräldrar kan göra mycket för att hjälpa sitt barn att återhämta sig efter ett eventuellt övergrepp om de visar att de tror på sitt barn och ger det sitt fulla stöd.

Var uppmärksam och engagerad

Ge ditt barn nödvändig information

En undersökande journalist som har gjort intervjuer med många förövare citerade en dömd pedofil: ”Ge mig ett barn som inte vet något om sex, och du har gett mig mitt nästa offer.” De här skrämmande orden är en viktig påminnelse för alla föräldrar. Det är mycket lättare för förövare att lura barn som inte vet något om sex. Bibeln säger att kunskap och  vishet kan skydda oss ”från den man som förvränger sanningen”. (Ordspråksboken 2:10–12) Du önskar säkert att dina barn skall vara skyddade. I det andra steget ingår därför att du som förälder tar upp det här viktiga ämnet med dem.

Men pratar man med sina barn om sex? Du kanske tycker att det känns svårt, och du är inte ensam om att känna så. Ibland kan barnen rentav tycka att det känns ännu mer pinsamt, och de kommer förmodligen aldrig att själva ta upp det med dig. Så ta initiativet! Melissa säger: ”Vi började tidigt lära dem vad alla kroppsdelar heter. Vi använde de riktiga orden och inte något barnspråk. Vi ville att de skulle förstå att det inte är något konstigt med någon del av kroppen eller att den är något att skämmas för.” Det kan kännas naturligt att i det här sammanhanget också berätta om övergrepp. Många föräldrar säger helt enkelt till sina barn att de delar av kroppen som täcks av baddräkten eller badbyxorna är privata.

Maria, som nämndes i föregående artikel, säger: ”Peter och jag talade om för vår son att hans penis är något privat – den är bara hans, den är ingen leksak. Ingen får leka med den, inte mamma eller pappa, inte ens en läkare. När jag tar med honom till läkaren förklarar jag att han bara skall kontrollera att allt är okej, och därför kanske han rör vid penisen.” Både Peter och Maria tar upp sådant här med sin son när det faller sig naturligt, och de säger till honom att han alltid kan komma och berätta för dem om någon rör vid honom på ett sätt som känns fel eller obehagligt. Specialister inom barnomsorg som arbetar med att förebygga övergrepp rekommenderar alla föräldrar att ta upp det här ämnet med sina barn.

Många tycker att boken Vi lär av den store läraren * är till stor hjälp när de undervisar sina barn. I kapitel 32, med rubriken ”Hur Jesus blev skyddad”, får barn rättframma upplysningar om sexuella övergrepp och hur de kan skydda sig. ”Boken ger oss goda möjligheter att inskärpa sådant som vi har pratat om med barnen vid andra tillfällen”, säger Melissa.

Nu för tiden måste barn få veta att det finns vuxna människor som vill röra vid barn, eller få barn att röra vid dem, på fel sätt. Sådana varningar behöver inte skrämma upp barnen eller få dem att misstro alla vuxna. Maria säger: ”Det är helt enkelt för säkerhets skull. Och det är bara en upplysning i mängden av all annan information som inte alls har med övergrepp att göra. Det har inte skrämt upp min son det allra minsta.”

När du fostrar dina barn bör du lära dem att ha en balanserad syn på lydnad. Det är både viktigt och svårt att lära barn att lyda. (Kolosserna 3:20) Men det skulle kunna gå för långt om de lär sig att alltid lyda alla vuxna, oavsett omständigheterna. Det skulle göra att barnen blir sårbara om någon skulle försöka antasta dem. En förövare lägger snabbt märke till om ett barn är överdrivet fogligt och medgörligt. Förståndiga föräldrar lär sina barn att lydnad är relativ. För kristna föräldrar är det inte så komplicerat som det kanske låter. Det betyder att de helt enkelt kan säga till dem: ”Om någon säger att du skall göra något som Jehova Gud har sagt är fel, så skall du inte göra det. Inte ens mamma eller pappa har rätt att be dig göra något som Jehova inte tycker om. Och du kan  alltid berätta för mamma eller pappa om någon försöker få dig att göra något som är fel.”

Låt också dina barn få veta att ingen har rätt att be dem hålla någonting hemligt för dig. Säg till dem att om någon säger att något skall vara en hemlighet som de inte får berätta för någon, då skall de alltid berätta det för dig. Det spelar ingen roll vad de har fått höra – om någon har sagt något otäckt och hotat dem eller om de själva har gjort något fel – det är alltid bra att berätta det för mamma och pappa. Sådana uppmaningar behöver inte alls kännas skrämmande för barnen. Du kan förklara att de flesta människor aldrig skulle göra något sådant som att röra vid dem på fel sätt, uppmana dem att vara olydiga mot Gud eller be dem hålla något hemligt. På samma sätt som man behöver ha en utrymningsplan i händelse av brand, så ger du den här informationen ”för säkerhets skull”, och barnen kommer förmodligen aldrig att få användning för den.

Ge ditt barn nödvändig information

Lär ditt barn att försvara sig

Det tredje steget är hur du på ett enkelt sätt kan lära barnen vad de skall göra om någon försöker utnyttja dem när du själv inte är i närheten. En metod som ofta rekommenderas är nästan som en lek. Föräldrarna ställer frågor som börjar med: ”Tänk om ...?” och barnen får svara. Du kanske kan säga: ”Tänk om vi var i en affär, och så tappade vi bort varandra. Vad skulle du göra för att hitta mig igen?” Barnen kanske inte svarar precis som du hade hoppats, men du kan hjälpa dem att tänka efter genom att ställa fler frågor, som: ”Kan du komma på något sätt som skulle vara bättre?”

Du kan ställa liknande frågor för att resonera med barnen om vad de kan göra om någon försöker röra vid dem på ett felaktigt sätt. Om du märker att barnen blir oroade av sådana frågor, kan du låta berättelsen handla om ett annat barn i stället. Du kanske kan säga: ”En liten flicka är hos en släkting som hon tycker om, men så försöker han röra vid henne på ställen som han inte får. Vad tycker du att flickan skall göra då?”

Lär ditt barn att försvara sig

Vad bör du lära ditt barn att göra i en sådan situation? En författare skriver: ”Ett tydligt ’Nej!’ eller ’Gör inte så!’ eller ’Gå din väg!’ är otroligt effektivt för att skrämma i väg en slug förövare och få honom eller henne att överge sina tankar på det barnet.” Hjälp barnen att agera genom att öva ett tänkt scenario tillsammans, så att det känns naturligt för dem att säga ifrån högt och tydligt, att snabbt springa sin väg och att berätta för dig vad som har hänt. Men ett barn som tycks ha lärt sig precis hur man gör kan ändå glömma bort det hela inom ett par veckor eller månader. Därför är det viktigt att upprepa den här träningen med jämna mellanrum.

Alla som har del i barnets fostran, även männen – det kan vara barnets pappa, styvfar eller andra manliga släktingar – bör delta i de här samtalen. Varför då? Därför att de då indirekt ger barnet en försäkran om att de aldrig kommer att utsätta honom eller henne för övergrepp. Tragiskt nog sker många sexuella övergrepp inom familjen. Följande artikel kommer att ta upp hur du kan skapa en trygg hemmiljö för dina barn mitt i en otrygg värld.

^ § 10 Experter påpekar att många barn som har utsatts för övergrepp inte uttryckligen säger något om det, utan visar på andra sätt att något inte står rätt till. Om din son plötsligt återgår till något som han nyss vuxit ifrån – han kanske blir sängvätare igen, blir väldigt klängig eller är rädd för att lämnas ensam – då kan det vara en signal om att något allvarligt orsakar stress. Men sådana symtom skall ändå inte tas som entydiga bevis för att han har blivit utsatt för övergrepp. Försök i stället att lugnt hjälpa honom att berätta varför han känner sig orolig, så att du kan ge honom tröst, hjälp och beskydd.

^ § 10 För enkelhetens skull används maskulin form om både förövare och offer i artikeln. Men samma principer är naturligtvis tillämpliga på båda könen.

^ § 15 Utgiven av Jehovas vittnen.