Preikiman 2:1-26

2  Mi taki na misrefi:+ „Kon meki mi pruberi fu si san na prisiri.+ Meki mi prisiri fu sani di bun.”+ We, disi srefi ben de wan soso sani.  Mi ben taki: „Lafu na wan lawlaw sani!”+ Mi ben aksi misrefi: „Sortu bun prisiri+ e du gi sma?”  Mi ben e dringi win fu kan firi prisiri,+ so taki mi ben kan kon sabi finifini san na don fasi. Ma toku mi ben e tan waka nanga koni.+ Na so fasi mi ben kan si san na den bun di libisma e kisi fu ala sani di den e du na grontapu a heri pisi ten di den de na libi.+  Mi bigin du moro bigi sani.+ Mi ben bow furu oso+ èn mi ben prani furu droifigron.+  Mi ben meki bigi dyari di ben moi èn di ben abi furu bon.+ Mi ben prani ala sortu froktubon na ini den dyari disi.  Mi ben meki watra-olo+ na ini a bigi busi di mi prani. Na so fasi den yongu bon ben kan kisi watra fu kan gro bun.+  Mi ben kon kisi furu mansrafu nanga umasrafu.+ Den pikin+ di den kisi, ben kon de mi srafu tu. Mi ben kon kisi furu meti, iya, bun furu kaw, skapu, nanga krabita. Mi ben kon abi moro leki ala sma di ben de fosi mi na Yerusalem.+  Mi ben tyari solfru nanga gowtu kon na wán,+ sosrefi ala den gudu di kownu gwenti kisi fu den kontren di den e tiri.+ Mi ben meki mansma nanga umasma wroko gi mi leki singiman.+ Mi ben kon abi sani di e gi libisma bigi prisiri.+ Mi ben kon abi wan uma, iya, furu uma.+  Mi ben kon abi moro leki ala sma di ben de fosi mi na Yerusalem.+ Ma toku mi ben e tan waka nanga koni ala ten.+ 10  Ala sani di mi ben wani du, na dati mi ben e du.+ Mi no ben tapu misrefi fu meki prisiri na ala sortu fasi, bika mi ben e prisiri nanga ala a tranga wroko+ di mi ben e du. Na a prisiri disi mi ben kisi leki pai fu ala a tranga wroko di mi ben e du.+ 11  Mi luku ala den sani di mi du èn sosrefi a wroko di mi wroko tranga fu klari en.+ Ne mi si taki ala sani ben de soso sani. A ben de neleki na winti mi ben e feti fu fanga.+ Nowan sani na grontapu e tyari wini kon gi libisma.+ 12  Ne mi go ondrosuku san na koni,+ lawfasi, nanga don.+ Mi aksi misrefi: „San a sma di e kon baka a kownu disi, o du?” We, a o du den srefi sani di sma du kaba. 13  Ne mi si taki moro wini de gi wan sma te a abi koni, leki te a e du dondon sani,+ neleki fa a moro bun te leti de, leki te dungru de.+ 14  Koni sma e si sani krin,+ ma don sma e waka na ini bigi dungru.+ We, mi kon sabi, iya, srefi mi kon sabi taki den alamala e dede te fu kaba.+ 15  Mi taki na misrefi: „A srefi sani di pasa nanga den don sma+ te fu kaba, o pasa nanga mi tu.”+ Dan fu san ede mi ben kon kisi someni koni?+ Ne mi taki na misrefi: „Disi srefi ben de wan soso sani.” 16  Sma no o tan memre den koniwan, ma den no o memre den donwan tu.+ Na ini a ten di e kon, den o frigiti ala sma. Dan na sortu fasi koni sma o dede? Den o dede, neleki fa den don sma e dede.+ 17  Mi ben e fuga fu a libi,+ fu di soleki fa mi e si en, dan ala san libisma e du na grontapu, na soso sari a e tyari kon gi sma.+ Ala sani na soso sani. Na winti nomo sma e feti fu fanga.+ 18  Mi ben e fuga fu ala a tranga wroko di mi ben e du na grontapu.+ Mi ben sabi taki mi ben o libi ala sani na baka gi den sma di ben o kon baka mi.+ 19  Suma sabi efu den o du sani nanga koni noso efu den o du dondon sani?+ Toku den o teki ala sani abra di mi ben wroko tranga fu en na grontapu, iya, ala sani di mi du nanga koni.+ Disi srefi na wan soso sani. 20  Ne mi kon firi brokosaka+ di mi prakseri ala a tranga wroko di mi du na grontapu. 21  Yu abi sma di e wroko tranga. Den e wroko nanga koni èn den sabi san den e du. Den e du den wroko bun.+ Ma yu abi sma tu di no du a tranga wroko disi, ma toku den o kisi a srefi pai di den trawan e kisi.+ Disi srefi na wan soso sani èn wan sari sani.+ 22  San wan sma e kisi gi ala a tranga wroko di a e du? San a e kisi gi ala den broko-ede di a abi te a e wroko tranga na grontapu?+ 23  En heri libi langa, a wroko fu en e tyari soso sari nanga atibron kon.+ Te neti srefi a no man rostu.+ Disi srefi na wan soso sani. 24  A moro bun sani di wan libisma kan du fu dati ede, na fu nyan, dringi èn prisiri nanga a tranga wroko fu en.+ Na disi mi si tu. Iya, misrefi kon si taki na a tru Gado e gi pasi taki den sani disi e pasa.+ 25  Suma e nyan moro bun nyanyan+ leki mi èn suma e dringi moro bun sani leki mi?+ 26  A tru Gado gi den sma di a feni bun,+ koni nanga sabi èn a meki den firi prisiri.+ Ma a gi sondari a wroko fu tyari sani kon na wán èn fu tyari den kon makandra, soso fu kan gi dati na den sma di a feni bun.+ Disi srefi na wan soso sani. Na winti nomo sma e feti fu fanga.+

Futuwortu