Nehemia 13:1-31

13  A dei dati, sma ben e leisi+ a buku+ fu Moses gi a pipel. Na ini a buku ben skrifi taki noiti den Amonsma+ nanga den Moabsma+ ben musu kon moksi nanga a pipel fu a tru Gado,+  fu di den sma disi no ben yepi den Israelsma di den ben abi brede+ nanga watra+ fanowdu. Na presi fu dati, den ben yuru Bileam+ fu go fluku den.+ Ma wi Gado ben kenki a fluku fu Bileam kon tron wan blesi.+  Sobun, di den Israelsma yere san a wèt+ e taki, den bigin puru+ ala den trakondre sma na den mindri.  Fosi den sani disi pasa, Priester Eliasib,+ wan famiri fu Tobia,+ ben de fesiman fu wan fu den nyanyan-kamra+ fu na oso fu wi Gado.  A ben meki wan bigi nyanyan-kamra+ gi Tobia, na a presi pe a maksin ben de fosi. Sma ben gwenti poti nyanyan-ofrandi,+ switismeri sani, nanga wrokosani na ini a maksin disi. Boiti dati, te den Leifisma,+ den singiman, nanga den waktiman fu den portu, ben e kisi a di fu tin pisi fu sani soleki aleisi, nyun win,+ nanga oli,+ dan den ben e poti den sani disi na ini a maksin tu, makandra nanga den presenti di den priester ben e kisi.  Na a ten di den sani disi ben e pasa, mi no ben de na Yerusalem, fu di mi ben drai go baka na Kownu Artakserkses.+ Dati ben de na ini a di fu dritenti na tu+ yari di a ben e tiri Babilon. Bakaten mi aksi Kownu efu mi ben kan gowe baka fu wan pisi ten.+  Di mi doro Yerusalem, ne mi si na ogri di Eliasib+ du. Na ini a fesidyari fu na oso+ fu a tru Gado, Eliasib ben meki wan bigi nyanyan-kamra gi Tobia.+  Mi no ben lobi a tori disi kwetikweti.+ Dati meki mi trowe+ ala den tafra, den sturu, nanga den tra ososani fu Tobia, go na dorosei fu a nyanyan-kamra.  Baka dati mi taigi sma fu krin+ a nyanyan-kamra.+ Dan mi poti den wrokosani+ fu na oso fu a tru Gado baka na inisei, makandra nanga den nyanyan-ofrandi èn den switismeri sani.+ 10  Ne mi yere taki a pipel no ben e gi den Leifisma san den ben musu kisi.+ A sani disi ben meki taki den Leifisma nanga den singiman tapu nanga a wroko fu den. Ibriwan fu den go wroko den eigi gron.+ 11  Dati meki mi bigin krutu+ nanga den ondro-granman.+ Mi aksi den: „Fu san ede unu no sorgu na oso fu a tru Gado?”+ Dan mi meki den Leifisma kon makandra èn mi poti den na wroko baka. 12  Ne ala den sma fu Yuda tyari a di fu tin pisi+ fu sani soleki aleisi,+ nyun win+ nanga oli+ fu poti dati na ini den maksin.+ 13  Dan mi poti Priester Selemia, a skrifiman Sadok, nanga wan Leifisma di nen Pedaya, leki basi fu den maksin. Hanan ben e yepi den. Hanan ben de a manpikin fu Sakur èn wan bakapikin fu Matanya.+ Mi gi Selemia, Sadok, Pedaya, nanga Hanan a wroko fu prati+ sani gi den famiriman fu den, fu di sma ben e frutrow den.+ 14  Ne mi begi: „Ke mi Gado, memre mi+ èn no frigiti+ den bun di mi du gi na oso+ fu mi Gado èn den sani di mi seti fu meki sma sorgu na oso disi.” 15  Na a ten dati, mi si taki na a Sabat-dei,+ sma ben e masi droifi na ini baki èn taki den ben e tyari aleisi kon na wán. Den ben e poti+ aleisi, win, droifi, figa,+ nanga ala sortu lai na tapu buriki,+ dan den ben e tyari den sani disi kon na ini Yerusalem na a Sabat-dei.+ Na a srefi dei di den ben e tyari den nyanyan-sani disi kon seri, mi warskow den fu no du dati moro. 16  Tirus-sma+ ben e tan na ini a foto tu. Na a Sabat-dei, den ben e tyari fisi nanga ala sortu tra sani kon fu seri+ gi den sma fu a lo fu Yuda di ben de na Yerusalem. 17  Dati meki mi bigin krutu nanga den edeman+ fu Yuda. Mi aksi den: „San na a ogri di unu e du? Fu san ede unu no e lespeki a santa seti fu a Sabat-dei? 18  A no a sani disi den afo fu unu ben e du,+ so taki wi Gado meki ala sortu ogri miti wi+ nanga a foto disi? Toku unu no e sori lespeki gi a santa seti fu a Sabat-dei+ èn na fu dati ede Gado ati kon bron moro nanga Israel.” 19  Sobun, na a mofoneti fosi a Sabat-dei, mi gi a komando wantewante taki sma musu tapu den portu fu Yerusalem. Ne den tapu den portu.+ Boiti dati, mi taigi den taki den no musu opo den doro, solanga a Sabat-dei no pasa. Dan mi poti wan tu fu mi eigi futuboi na den portu, so taki sma no ben man tyari nowan lai kon na inisei na a Sabat-dei.+ 20  Dati meki den bisnisman nanga den sma di ben e seri ala sortu sani, ben abi fu sribi dorosei fu Yerusalem. Tu leisi a sani dati pasa. 21  Ne mi warskow+ den fu no du a sani disi moro. Mi taigi den: „Fu san ede unu e sribi na fesi a skotu? Efu unu du dati ete wan leisi, dan mi o yagi unu gowe.”+ Sensi a ten dati, den no kon moro na a Sabat-dei. 22  Baka dati mi taigi den Leifisma+ taki ibri tron te den ben o kon fu hori wakti na den portu,+ den ben musu meki densrefi kon krin.+ Na so den ben o sori lespeki gi a santa seti+ fu a Sabat-dei. Ne mi begi: „Ke mi Gado, memre+ taki mi du den sani disi tu. Mi e begi yu, sori mi sari-ati, fu di yu na wan sma di abi bun-ati pasa marki.+ 23  Na a ten dati, mi kon si tu taki son Dyu teki uma fu Asdod,+ Amon, nanga Moab+ fu libi+ nanga den. 24  Afu fu den manpikin fu den ben e taki a tongo fu den Asdodsma. Nowan fu den ben sabi taki Dyutongo.+ Na soso a tongo fu den tra pipel den ben e taki. 25  Fu dati ede mi bigin krutu nanga den Dyu disi èn mi piri-ai gi den.+ Mi wipi wan tu fu den man+ èn mi hari den wiwiri puru. Ne mi meki den sweri na fesi Gado.+ Mi taigi den: „Un no musu meki den umapikin fu unu trow nanga den manpikin fu den èn un no musu teki den umapikin fu den gi den manpikin fu unu, noso gi unsrefi.+ 26  Na den trakondre uma disi ben meki Kownu Salomo fu Israel sondu,+ a no so? Nowan kownu fu den tra pipel ben de leki a kownu disi.+ A Gado fu en ben poti en leki kownu fu heri Israel, fu di a ben lobi en.+ Ma toku den trakondre uma meki a kownu disi sondu.+ 27  Unu no e syen fu du a bigi ogri disi? Unu trangayesi den wèt fu wi Gado, fu di unu teki trakondre uma fu libi nanga den.”+ 28  Wan fu den manpikin fu Yoyada,+ a manpikin fu Granpriester Eliasib,+ ben trow nanga wan umapikin fu Sanbalat+ fu Bet-Horon.+ Dati meki mi yagi en komoto na mi tapu.+ 29  Ne mi begi: „Ke mi Gado, memre den, fu di den soso+ a priesterwroko, nanga a frubontu+ di yu ben meki nanga den priester èn nanga den Leifisma.”+ 30  Dan mi puru ala den trakondre sma nanga den sani fu den na ini Israel. Na so fasi den Israelsma kon krin.+ Dan mi poti den priester nanga den Leifisma na wroko. Mi poti ibriwan fu den fu du en eigi wroko.+ 31  Mi poti wan tu fu den sosrefi fu tyari udu kon+ na spesrutu ten èn fu tyari den fosi lepi froktu kon. Ne mi begi: „Ke mi Gado, memre mi.+ Memre den bun sani di mi du.”+

Futuwortu