Lukas 24:1-53

24  Ma na a fosi dei fu a wiki den go na a grebi fruku mamanten èn den tyari den switismeri sani di den ben meki.+  Ne den kon si taki a ston ben lolo gowe kaba fu a grebi.+  Di den go na inisei, den no feni a skin fu Masra Yesus.+  Den ben e fruwondru ete fu a tori, di tu man na ini brenki krosi kon tanapu na den sei.+  Den uma ben kon frede èn den saka den ede luku go na gron. Ne den man taigi den: „Fu san ede unu e suku a sma di de na libi, na mindri den dedewan?  [[A no de dya. A opo baka.]]+ Memre san a taigi unu di a ben de na Galilea ete.+  A ben taki dati sma ben o gi a Manpikin fu libisma abra na sondari èn den ben o spikri en na wan postu. Ma a ben o opo baka na a di fu dri dei.”+  Di den memre den sani di a ben taki,+  den gowe libi a grebi. Ne den go fruteri den erfu apostel nanga ala den tra disipel ala den sani disi.+ 10  Den uma ben de Maria Makdalena, Yohana,+ nanga Maria, a mama fu Yakobus. Ala den tra uma+ di ben de nanga den ben e fruteri den apostel den sani disi tu. 11  Ma den ben feni taki den uma ben e taki lawlaw sani èn den no ben wani bribi den.+ 12  [[Ma Petrus opo lon go na a grebi èn di a bukundu luku go na ini a grebi, a si soso den krosi pe den ben domru Yesus na ini. Dati meki a gowe èn a aksi ensrefi san pasa.]] 13  A srefi dei dati, tu disipel ben e waka go na wan dorpu di ben de sowan erfu kilometer fu Yerusalem. A dorpu ben nen Ema-us, 14  èn den tu disipel ben e taki nanga makandra fu ala den sani di ben pasa.+ 15  Na taki den ben e taki ete di Yesus kon na den+ èn a bigin waka nanga den. 16  Ma den no ben man si taki na en.+ 17  Ne a taigi den: „Fu sortu tori unu e taki so fayafaya nanga makandra?” Ne den tan tanapu nanga wan sari fesi. 18  A wan di nen Kleopas piki en: „Fa a du kon taki yu na a wan-enkri sma di no sabi san e pasa na ini Yerusalem, aladi na drape yu ben de?” 19  A taigi den: „San e pasa?” Den taigi en: „Den sani di abi fu du nanga Yesus fu Nasaret.+ A ben tron wan profeiti+ di du bigi wondru èn di ben taki bigi sani na fesi Gado nanga a heri pipel. 20  Den edeman fu den priester nanga den tiriman fu wi meki a kisi dedestrafu èn den spikri en na wan postu.+ 21  Ma wi ben howpu taki a man disi ben o de a sma di ben o frulusu Israel.+ Na dri dei pasa kaba sensi den sani disi pasa. 22  Wan tu uma+ di ben de nanga wi, meki wi fruwondru, bika di den go na a grebi fruku mamanten 23  den no feni en skin. Den kon fruteri wi tu taki den si wan kefalek fruwondru sani. Den si tu engel di taki dati Yesus de na libi. 24  Bakaten sonwan fu wi go na a grebi.+ Wi feni a grebi leki fa den uma taki, ma wi no si Yesus.” 25  Dati meki a taigi den: „Ke, un sma di no e frustan èn di no wani bribi ala den sani di den profeiti taki!+ 26  Krestes ben musu nyan pina,+ so taki a ben kan kisi glori, a no so?”+ 27  Ne a bigin taki fu den buku fu Moses+ èn fu ala den buku fu den Profeiti+ fu tyari kon na krin gi den san Gado Buku e taki fu en. 28  Te fu kaba, den kon krosibei fu a dorpu pe den ben musu go èn Yesus du leki a ben o waka go moro fara. 29  Ma den begi en fu tan nanga den. Den taki: „Tan nanga wi, bika a e dungru kaba èn a dei pasa kaba.” Dati meki a go na inisei fu tan nanga den. 30  Di a go sidon fu nyan nanga den, a teki a brede, a taki Gado tangi gi a brede, dan a broko a brede èn a gi den.+ 31  Ne den ai kon opo krinkrin èn den kon frustan taki na en. Ma dan wantronso den no si en moro.+ 32  Ne den taigi makandra: „Di a ben e taki nanga wi na pasi èn di a meki wi frustan finifini san skrifi na ini Gado Buku, dan dati ben naki wi ati trutru!” 33  Na a srefi yuru dati den opo èn den drai go baka na Yerusalem. Drape den feni den erfu apostel nanga den tra disipel di ben kon makandra. 34  Den apostel nanga den disipel taki: „Masra opo baka trutru èn a kon na Simon!”+ 35  Ne den tu disipel fruteri san pasa di den ben de na pasi. Den fruteri tu taki na di Yesus broko a brede, den ben kon sabi taki na en.+ 36  Na taki den ben e taki ete fu den sani disi, di Yesus kon na den mindri. [[A taigi den: „Meki sani waka bun nanga unu.”]] 37  Ma fu di den ben prakseri taki na wan yeye den si, meki den skreki trutru+ èn den ben e frede. 38  Fu dati ede a taigi den: „Fu san ede unu skreki so? Fu san ede unu e tweifri? 39  Luku mi anu nanga mi futu, dan unu o si taki na mi trutru. Fasi+ mi skin èn luku, bika wan yeye no abi libisma skin nanga bonyo+ leki fa unu si taki mi abi.” 40  [[Di a ben e taki disi, a sori den en anu nanga en futu.]] 41  Den no ben kaba bribi ete,+ ma den ben e prisiri èn den ben e fruwondru. Ne a aksi den: „Unu abi wan sani fu nyan?”+ 42  Dan den gi en wan pisi losi fisi.+ 43  A teki en èn a nyan en+ leti na den fesi. 44  Dan a taigi den: „Disi na den sani di mi ben taigi unu di mi ben de nanga unu ete.+ Mi ben taigi unu taki ala san a wèt di Gado ben gi Moses, den leri fu den Profeiti,+ nanga den Psalm+ skrifi fu mi, musu kon tru.” 45  Dan a opo den ai, so taki den ben kon frustan ala san Gado Buku ben taki.+ 46  A taigi den tu: „Gado Buku taki dati Krestes ben o pina èn taki a ben o kisi wan opobaka na a di fu dri dei.+ 47  Sma ben o preiki na ini en nen gi ala pipel+ taki den musu abi berow fu kisi pardon fu sondu.+ Un musu bigin na ini Yerusalem èn go na tra presi+ 48  fu fruteri sma ala san unu si.+ 49  We, mi e seni a sani di mi Tata pramisi, kon na unu. Ma un musu tan na ini a foto teleki krakti komoto fu hemel kon na unu tapu.”+ 50  Baka dati, a tyari den go te na Betania, dan a opo en anu go na loktu èn a blesi den.+ 51  Di a ben e blesi den, a bigin opo go na hemel. Na so a gowe libi den.+ 52  Den saka kindi boigi gi en, dan den drai go baka na Yerusalem nanga bigi prisiri.+ 53  Doronomo den ben de na ini a tempel fu prèise Gado.+

Futuwortu