Vrati se na sadržaj

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

VAŽNO: KORIŠĆENJEM NAŠEG VEB-SAJTA I/ILI OSTAVLJANJEM BILO KAKVIH PODATAKA O LIČNOSTI, SAGLASNI STE DA SE SVI VAŠI PODACI KORISTE NA NAČIN I ZA SVRHU OPISANU U OVIM PRAVILIMA PRIVATNOSTI I U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I REGULATIVAMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI.

 POŠTOVANJE PRAVA NA PRIVATNOST

Poštovanje i zaštita vaše privatnosti za nas su veoma važni. Ova Pravila objašnjavaju na koji način će se na našem veb-sajtu obrađivati podaci koje o vama prikupimo ili koje nam dostavite. Kada posetite naš veb-sajt, mi zadržavamo izvesne osnovne informacije o vama i svesni smo koliko je važno da te informacije budu zaštićene i da vi budete obavešteni o tome za šta se te informacije koriste. Možete odlučiti da nam dostavite informacije koje se smatraju podacima o ličnosti. U ovim Pravilima, izraz „podaci o ličnosti“ odnosi se na informacije poput vašeg imena i prezimena, mejl adrese, poštanske adrese, broja telefona ili bilo koje druge informacije o vašem identitetu. Od vas se ne zahteva da dostavite bilo koje lične podatke da biste pristupili javnom delu ovog sajta. Termin „veb-sajt“ odnosi se na ovaj veb-sajt, kao i na naše povezane veb-sajtove kao što su: apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org i wol.jw.org.

 INFORMACIJE O RUKOVAOCU PODACIMA

Ovaj veb-sajt je vlasništvo Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), neprofitne korporacije sa sedištem u Njujorku koja organizuje aktivnosti Jehovinih svedoka. Ukoliko želite da kreirate nalog, date prilog, zatražite da vas poseti neko od Jehovinih svedoka ili izaberete neku drugu opciju koja uključuje i davanje podataka o ličnosti, pristajete na ova Pravila, kao i na čuvanje vaših podataka na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama, sakupljanje, obradu, prenos i čuvanje vaših podataka o ličnosti od strane korporacije Watchtower i drugih organizacija koje Jehovini svedoci koriste u različitim zemljama čije su usluge potrebne kako bi se udovoljilo vašem zahtevu. Ova verska organizacija deluje širom sveta i to putem pravnih tela koja su registrovana u različitim zemljama. Kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti, ta pravna tela mogu uključivati lokalne skupštine, podružnice ili druge organizacije Jehovinih svedoka.

Ko će biti rukovalac podacima koje dostavite zavisiće od toga s kojom svrhom koristite ovaj veb-sajt. Na primer, ukoliko date onlajn prilog pravnom telu u određenoj zemlji, onda će vaše ime i prezime i kontakt informacije biti prosleđeni tom pravnom telu, o čemu ćete biti obavešteni tokom davanja priloga. U drugom slučaju, ukoliko zatražite posetu, vaše ime i prezime, kao i kontakt informacije biće prosleđeni podružnici i skupštini Jehovinih svedoka kako bi se udovoljilo vašem zahtevu.

Ukoliko zemlja u kojoj boravite ima zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuje u ovim okolnostima, kontakt informacije za vašu zemlju možete pronaći na stranici Zaštita podataka: kontakti.

 ZAŠTITA I POVERLJIVOST PODATAKA

Zaštita i poverljivost vaših podataka o ličnosti za nas su veoma važne. Koristimo najmodernije tehnike čuvanja podataka i bezbednosti kako bismo vaše podatke zaštitili od neovlašćenog pristupa, zloupotrebe ili objavljivanja, neovlašćene izmene, nezakonitog brisanja ili slučajnog gubitka. Svi obrađivači podataka o ličnosti ili treća lica koja angažujemo kako bismo obradili vaše podatke u obavezi su da poštuju poverljivost vaših podataka. Vaše podatke o ličnosti čuvamo samo onoliko koliko je u razumnoj meri neophodno za svrhe za koje smo ih prikupili ili onoliko koliko smo prema zakonu obavezni.

Vaše podatke o ličnosti štitimo tako što koristimo tehnologije enkripcije kao što je Transport Layer Security (TLS). Koristimo kompjuterske sisteme sa ograničenim pristupom smeštene u objektima s fizičkim, elektronskim i proceduralnim bezbednosnim merama s ciljem da se zaštite poverljivost i bezbednost informacija koje su nam prenete. Držimo se strogih bezbednosnih mera kako bismo sprečili bilo kakav neovlašćen pristup.

 MALOLETNICI

Ukoliko ste maloletni prema zakonu zemlje u kojoj pristupate našem veb-sajtu, podatke o ličnosti na ovom sajtu možete ostaviti isključivo uz saglasnost svojih roditelja ili staratelja. Ukoliko ste roditelj ili staratelj i saglasni ste da maloletnik ostavi svoje lične podatke na ovom sajtu, vi prihvatate uslove koji se odnose na maloletnike, a navedeni su u ovim Pravilima.

 TREĆE LICE

Ponekad ovaj veb-sajt sadrži linkove trećeg lica koje nam pruža određene usluge (primera radi, popunjavanje onlajn formulara). Znaćete da ste preusmereni na veb-sajt trećeg lica jer će se promeniti izgled stranice kao i adresa u vašem internet pretraživaču. Osim toga, možda ćete dobiti neki mejl ili tekstualnu poruku od trećeg lica na osnovu zahteva koji ste poslali preko ovog sajta, a u to spadaju i obaveštenja o aktivnostima za koje ste tražili informacije. Kada biramo takvog pružaoca usluge, kao i tokom saradnje, proveravamo pravila o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti da bismo se uverili da udovoljavaju istim standardima kojih se i mi držimo. Međutim, ti pružaoci usluga omogućuju korišćenje aplikacija i usluga čije programiranje, pravila korišćenja, izjavu o privatnosti i opšta pravila privatnosti ne možemo da kontrolišemo. Zbog toga je korišćenje tih aplikacija i usluga na našem veb-sajtu podložno uslovima korišćenja i opštih pravila privatnosti koje određuje to treće lice. Mi nemamo informacije o ažuriranjima tih dokumenata i zato vas molimo da pre korišćenja usluga koje nudi treće lice najpre razmotrite njihove uslove. Ukoliko imate pitanja u vezi s njihovim pravilima privatnosti, molimo vas pročitajte pravila privatnosti koja se nalaze na njihovom veb-sajtu.

 Ako na ovom veb-sajtu koristite usluge Google Maps-a, imajte na umu da je korišćenje tih usluga podložno trenutnim pravilima o privatnosti koja važe na veb-sajtu Google. Google je treće lice čije aplikacije, programiranje i pravila korišćenja ne možemo da kontrolišemo. Zbog toga je korišćenje usluga Google Maps-a na ovom veb-sajtu podložno trenutno važećim Dodatnim uslovima korišćenja Google Maps/Google Earth-a. Mi nemamo informacije o ažuriranjima tih uslova i zato vas molimo da ih pročitate pre upotrebe usluga Google Maps-a. Ako ne prihvatate te uslove, nemojte koristiti usluge Google Maps-a.

OBAVEŠTENJE O PROMENAMA OVIH PRAVILA

 Mi neprestano radimo na unapređivanju postojećih i dodavanju novih opcija i kategorija na ovom sajtu, kao i na unapređivanju i dodavanju novih usluga koje pružamo. Zbog takvih promena, kao i promena u zakonima i vrsti tehnologija koje koristimo, s vremena na vreme promenićemo način na koji obrađujemo podatke. Kada bude bilo neophodno da promenimo Pravila, sve promene ćemo objaviti na ovaj stranici, kako biste znali koje informacije prikupljamo i kako ih koristimo.

ACTIVE SCRIPTING ILI JAVASCRIPT

Opcije „Active Scripting“ ili „JavaScript“ koriste se da bi se poboljšala funkcionalnost ovog sajta. Time se omogućava brži pristup informacijama. Na ovom sajtu, te opcije se nikada ne upotrebljavaju da bi se na korisnikov računar instalirao neki program niti da bi se s njegovog računara neovlašćeno prikupljali podaci.

Da bi neki delovi ovog sajta ispravno funkcionisali, u pretraživaču treba omogućiti opciju „Active Scripting“ ili opciju „JavaScript“. Većina pretraživača dozvoljava da za određene sajtove ta opcija bude omogućena ili onemogućena. Da biste proverili kako to možete učiniti, vidite „Pomoć“ (Help) vašeg pretraživača.