Poseban kongres u Beču, Austrija

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA jul 2018.

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor o biblijskim savetima za porodični život.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Budimo velikodušni

Velikodušna osoba rado troši svoje vreme, snagu i sredstva kako bi pomogla drugima i ohrabrila ih.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Budi moj sledbenik — šta to podrazumeva?

O čemu treba da razmišljamo kada počnemo da čeznemo za „dobrim starim vremenima“?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Priča o milosrdnom Samarićaninu

Isusovi sledbenici treba da ulože poseban trud kako bi voleli druge, čak i one koji su sasvim drugačiji od njih.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Zašto je neutralnost tako važna? (Mi 4:2)

Po ugledu na našeg nepristrasnog Boga, treba da činimo dobro svim ljudima.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Vi ste vredniji od mnogo vrabaca“

Kako možemo poput Jehove pokazati da brinemo o onima koji su progonjeni?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Priča o izgubljenom sinu

Šta iz ove priče možemo naučiti o mudrosti, poniznosti i pouzdanju u Jehovu Boga?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Povratak izgubljenog sina

Šta učimo iz ovog filma?