Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 TEMA Z NASLOVNICE

Ali Bog obstaja? Ali je to sploh pomembno?

Ali Bog obstaja? Ali je to sploh pomembno?

Videti je, da je vprašanje, ali Bog obstaja, za mnoge nepomembno ali pa menijo, da nanj ni mogoče odgovoriti. Hervé, ki je odrasel v Franciji, pravi: »Nisem vernik, čeprav se tudi za ateista ali agnostika nimam. Mislim, da najbolje živiš, če uporabljaš zdrav razum. To pa ne zahteva vere v boga.«

Drugi pa bi se lahko poistovetili z Johnom iz Združenih držav Amerike. John je rekel: »Vzgajala sta me starša, ki nista verjela v Boga. V mladih letih nisem imel izoblikovanega mnenja o tem, ali Bog obstaja. Kljub temu sem se včasih spraševal glede njegovega obstoja.«

Ste se kdaj spraševali, ali obstaja Bog, in če že obstaja, ali ima življenje kak večji smisel? Morda so vas na to navedli dokazi, ki jih težko razložimo brez Stvarnikovega obstoja. Na primer, znanstveni podatki kažejo, da so sile in zakoni v naravi precizno nastavljeni, kar omogoča življenje na našem planetu. Dokazano pa je tudi, da življenje ne prihaja iz nežive materije. (Glej okvir » Raziščite dokaze«.)

Premislite o pomenu ravnokar omenjenih dejstev. So kakor kažipot, ki vodi do zaklada. Če najdete prepričljive dokaze o tem, da Bog obstaja, pa tudi zanesljive informacije o njem, lahko veliko pridobite. V nadaljevanju so omenjene štiri takšne pridobitve.

 1. SMISEL ŽIVLJENJA

Če ima življenje kak večji smisel, želimo izvedeti zanj in ugotoviti, kako se tiče nas. Navsezadnje, če Bog obstaja, pa se tega ne zavedamo, potem v življenju ne poznamo najosnovnejše resnice v vesolju.

Sveto pismo pravi, da je Bog vir vsega življenja. (Razodetje 4:11) Kako nam lahko to spoznanje osmisli življenje? Poglejmo, kaj o tem uči Sveto pismo.

Med vsemi zemeljskimi stvarjenji smo ljudje nekaj edinstvenega. Kot piše v Svetem pismu, nas je Bog ustvaril, da bi mu bili podobni, da bi odsevali njegovo osebnost. (1. Mojzesova 1:27) Sveto pismo še uči, da lahko ljudje postanemo Božji prijatelji. (Jakob 2:23) Nič ne more dati našemu življenju večjega smisla kakor to, da imamo takšen odnos s svojim Stvarnikom.

Kaj pomeni biti Božji prijatelj? Takšni ljudje se lahko neposredno obračajo na Boga. In Bog tudi obljublja, da jim bo prisluhnil in ukrepal v njihovo dobro. (Psalm 91:15) Če smo prijatelji z Bogom, lahko izvemo njegovo mnenje o različnih stvareh. To nam lahko da zanesljiv vpogled v najpomembnejša vprašanja glede življenja.

Če Bog obstaja, pa se tega ne zavedamo, potem v življenju ne poznamo najosnovnejše resnice v vesolju.

2. NOTRANJI MIR

Mnogim je na primer težko verjeti v Boga zaradi trpljenja, ki se dogaja po svetu. Sprašujejo se: »Zakaj bi vsemogočni Stvarnik dovolil trpljenje in hudobijo?«

Sveto pismo nam tolažilno odgovarja, da Bog ni ljudem nikoli namenil trpljenja. Ko je bil človek ustvarjen, v njegovem življenju ni bilo kančka trpljenja. Tudi smrt ni bila del namena, ki ga je Bog imel z ljudmi. (1. Mojzesova 2:7–9, 15–17) Ali je to težko verjeti? Gre za pravljico? Ne. Če obstaja vsemogočni Stvarnik in če je ljubezen res njegova najpomembnejša lastnost, potem bi lahko pričakovali, da je ljudem namenil točno takšno življenje.

Kako pa se je človeštvo znašlo v razmerah, kakršne so danes? Sveto pismo pojasni, da je Bog ustvaril ljudi z zmožnostjo, da se svobodno odločajo. Nismo roboti, ki bi bili prisiljeni ubogati Boga. Prva dva človeka, iz katerih izhajamo vsi ljudje, sta se odločila, da bosta zavrnila Božje vodstvo. Namesto da bi ubogala Boga, sta se sebično odločila delati po svoje. (1. Mojzesova 3:1–6, 22–24) Mi pa danes trpimo boleče posledice njunega ravnanja.

Spoznanje, da človeško trpljenje ni del Božjega namena, nas lahko navda z velikim notranjim mirom. Seveda pa želimo biti tudi rešeni tega trpljenja. Potrebujemo upanje za prihodnost.

 3. UPANJE

Bog je takoj po človekovem uporu obljubil, da bo sčasoma izpolnil svoj namen z Zemljo. Ker je vsemogočen, mu tega nihče ne more preprečiti. (Izaija 55:11) Bog bo kmalu odpravil vse posledice upora proti njemu, tako da bosta Zemlja in človeštvo spet ustrezala njegovemu namenu.

Kaj lahko to pomeni za vas? Poglejmo si samo dve od mnogih Božjih obljub glede naše prihodnosti, ki jih najdemo v Svetem pismu.

  • PO VSEM SVETU BO VLADAL MIR IN HUDOBIJA BO ODSTRANJENA. »Samo še malo, in hudobneža ne bo več. Ozrl se boš tja, kjer je nekoč bil, toda njega ne bo. Krotki pa bodo podedovali zemljo in uživali obilje miru.« (Psalm 37:10, 11)

  • BOLEZEN IN SMRT BOSTA ODSTRANJENI. »Noben prebivalec ne bo rekel: ‚Bolan sem.‘« (Izaija 33:24) »Smrt bo požrl za vedno in Vrhovni gospod Jehova bo obrisal solze z vseh obrazov.« (Izaija 25:8)

Zakaj lahko zaupamo Božjim obljubam, zapisanim v Svetem pismu? Zato ker imamo dokaze, da so se številne svetopisemske prerokbe že izpolnile. Vseeno pa nam upanje, da bomo v prihodnosti rešeni trpljenja, še ne odpravi današnjih življenjskih težav. Katero dodatno pomoč nam Bog priskrbuje?

4. POMOČ PRI REŠEVANJU TEŽAV IN SPREJEMANJU ODLOČITEV

Bog nam daje smernice, s katerimi nam pomaga, da se spoprimemo s težavami in sprejemamo dobre odločitve. Veliko odločitev ni tako pomembnih, druge pa so dolgoročne in z njimi živimo vse življenje. Noben človek nam ne more ponuditi tako učinkovite modrosti, kot je modrost, ki nam jo lahko priskrbi naš Stvarnik. Bog ima vpogled v preteklost in prihodnost in je vir človeškega življenja. Zato ve, kaj je za nas najboljše.

Bog Jehova je navdihnil številne človeške pisce, da so v Sveto pismo zapisali njegove misli. V tej knjigi lahko beremo naslednjo izjavo: »Jaz, Jehova, sem tvoj Bog. Jaz te učim, kar ti je v korist, in te vodim po poti, po kateri naj bi hodil.« (Izaija 48:17, 18)

Bog ima neomejeno moč in jo je pripravljen uporabiti v naše dobro. Sveto pismo ga opiše kot ljubečega očeta, ki nam želi pomagati. Tako pravi: »Nebeški Oče [bo] dal svetega duha tem, ki ga prosijo!« (Luka 11:13) Ta moč od Boga nas lahko vodi in krepi.

Kako ste lahko deležni takšne Božje pomoči? Sveto pismo odgovarja: »Kdor se mu bliža, mora verovati, da obstaja in da nagrajuje tiste, ki ga prizadevno iščejo.« (Hebrejcem 11:6) Da bi se prepričali o Božjem obstoju, morate sami raziskati dokaze.

 ALI SI BOSTE VZELI ČAS IN ZADEVO RAZISKALI?

Za to, da bi se dokopali do resnice o Bogu, je potreben čas, toda vsekakor vam to lahko koristi. Razmislite o Šjudžinu Šiau, ki se je rodil na Kitajskem, zdaj pa živi v Združenih državah Amerike. Takole pravi: »Čeprav sem verjel v teorijo o evoluciji, sem bil radoveden glede Svetega pisma. Zato sem ga začel preučevati z Jehovovimi pričami. Zadnje leto na univerzi sem bil tako zaposlen, da sem imel zelo malo časa za preučevanje Svetega pisma. Vendar nisem več občutil takšne sreče kot prej. Ko pa sem preučevanju Svetega pisma ponovno dal prednost, sem občutil notranje zadovoljstvo.«

Ali bi želeli izvedeti več o našem Stvarniku, Bogu Jehovu? Zakaj si ne bi vzeli čas in zadevo raziskali?