Ali je bilo življenje ustvarjeno?

To, kaj verjamete glede začetka življenja, je zares pomembno.

Uvod

Ali je bil naš planet ustvarjen za življenje? Ali nauk o evoluciji v resnici temelji na dejstvih?

Kaj verjamete?

Morda verjamete v Boga in spoštujete Sveto pismo. Hkrati pa morda tudi cenite mnenje vplivnih znanstvenikov, ki ne verjamejo, da je bilo življenje ustvarjeno.

Živi planet

Življenje na Zemlji ne bi moglo obstajati, če ne bi bilo niza zelo srečnih »naključij«. Ali gre pri tem zgolj za slepo naključje ali za razumno načrtovanje?

Kdo je to naredil prvi?

Raziskovalci pri reševanju zapletenih konstrukcijskih težav le približno posnemajo naravne sisteme. Če je za imitacijo potreben inteligenten načrtovalec, kaj lahko potem rečemo za original?

Evolucija – miti in dejstva

Ena od temeljnih zamisli evolucijske teorije je, da se z mutacijami ena vrsta rastline ali živali spremeni v povsem novo vrsto. Ali ta teorija temelji na dejstvih?

Znanost in pripoved iz Prve Mojzesove knjige

Ali znanost spodbija svetopisemsko pripoved o ustvaritvi?

Ali je pomembno, kaj verjamete?

Ali lahko vaše prepričanje o evoluciji vpliva na to, kako gledate na smisel v življenju?

Bibliografija

Preglejte vire, na katerih temelji ta brošura.