STRÁŽNA VEŽA Jún 2014 | Boží názor na fajčenie

Keď spoznáte Boží názor, pomôže vám to prestať fajčiť.

Z TITULNEJ STRANY

Celosvetová epidémia

Prečo je fajčenie pretrvávajúci problém napriek enormnému úsiliu vyriešiť ho?

Z TITULNEJ STRANY

Aký je Boží názor na fajčenie?

Ako to môžeme zistiť, keď v Biblii nenachádzame ani zmienku o cigaretách ani o tabaku?

Sýtite sa chlebom života?

Prečo Ježiš o sebe povedal, že je chlebom života a chlebom z neba?

Akú nádej majú naši predkovia?

V Biblii sa píše, že Boh vzkriesi dokonca aj nespravodlivých ľudí. Prečo?

Traja úprimní muži, ktorí hľadali pravdu

Capito, Cellarius a Campanus sa vďaka štúdiu Biblie dostali do rozporu s katolíckou cirkvou aj s reformáciou.

Odpovede na biblické otázky

Naplní sa niekedy účel našej planéty?

Ďalší materiál online

Môže za naše utrpenie Boh?

Trápenie môže postihnúť každého, dokonca aj ľudí, ktorí majú Božiu priazeň. Prečo?