Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Odpovede na biblické otázky

Odpovede na biblické otázky

Má existencia našej planéty nejaký účel?

Zem bola vytvorená, aby bola príjemným domovom pre šťastných ľudí

Naša planéta je ideálnym miestom pre život. Je na nej dostatok vody, ktorá je pre existenciu života nevyhnutná. Sklon Zeme, jej rotácia i obežná dráha sú tak presne nastavené, že voda v oceáne nikdy nezamrzne až ku dnu ani sa nikdy všetka nevyparí. Navyše atmosféra Zeme a jej magnetické pole chránia život na nej pred smrteľne nebezpečnou radiáciou. Medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou je úchvatná vzájomná symbióza. Preto mnoho ľudí prišlo k záveru, že naša planéta bola naprojektovaná s určitým cieľom. (Prečítajte si Izaiáša 45:18.)

Ale možno si kladiete otázku: Prečo je na zemi toľko nespravodlivosti a utrpenia? (Prečítajte si 5. Mojžišovu 32:4, 5.)

Aký je účel našej planéty a naplní sa niekedy?

Zem bola vytvorená na to, aby bola príjemným domovom pre šťastných ľudí, ktorí sa vzájomne rešpektujú a milujú svojho Stvoriteľa. Ľudský život má oveľa hlbší zmysel než život rastlín či zvierat. Ľudia dokážu pochopiť, kto je ich Stvoriteľ, obdivovať jeho lásku a zmysel pre spravodlivosť a napodobňovať ho. (Prečítajte si Kazateľa 12:13 a Micheáša 6:8.)

Náš Stvoriteľ je schopný uskutočniť všetko, čo si predsavzal. Môžeme si teda byť istí, že Boh odstráni utrpenie a nespravodlivosť a spôsobí, že sa z našej planéty stane dokonalý domov pre šťastných ľudí. (Prečítajte si Žalm 37:11, 29 a Izaiáša 55:11.)