Dža ko teksto

Soj tano o voskresenie?

Soj tano o voskresenie?

So vakerela i Biblija:

 O grčko lafi anа̀stasis kova so ki Biblija tano prevedimo sar „voskresenie“ doslovno značinela „te vazdel pe“ ili „palem te uštel pe“. Okola so ka oven voskresnime ka iranen pe ko životo sar isto ličnost so sine angleder (1. Korinkjanite 15:12, 13).

 Iako o lafi „voskresenie“ na pojavinela pe ko Hebrejska spisija, kola soj tane pendžarde hem sar Purano zavet, akava delo tari Biblija poddržinela o sikajbe bašo voskresenie. Na primer, preku o proroko Osija, o Devel vetingja: „Tari sila e groboskiri ka otkupinav le, taro meribe ka spasinav le“ (Osija 13:14; Jov 14:13-15; Isaija 26:19; Daniel 12:2, 13).

 Kote ka voskresninen o manuša? Nekobor manuša ka voskresninen ko nebo kote so ka vladinen sar carija e Isusea (2. Korinkjanite 5:1; Otkrovenie 5:9, 10). Bašo akava voskresenie i Biblija vakerela kaj tano o „prvo voskresenie“ hem o „porano voskresenie“, akala duj izrazija sikavena kaj isi hem javer voskresenie (Otkrovenie 20:6; Filipjanite 3:11). O dujto voskresenie ka ovel ki Phuv hem o pobaro delo taro manuša so mule ka voskresninen akate ki Phuv (Psalm 37:29).

 Sar ka voskresninen o mule? O Devel dengja e Isuseske mokj te vazdel e mulen (Jovan 11:25). O Isus ka voskresninel sa okolen „soj tane ko grobo“. Sekova manuš ka voskresninel sar isto ličnost hem ista osobinencar (Jovan 5:28, 29). Okola so ka voskresninen te živinen ko nebo ka dobinen duhovno telo, a okola so ka voskresninen te živine ki Phuv ka dobinen sasto fizičko telo (Isaija 33:24; 35:5, 6; 1. Korinkjanite 15:42-44, 50).

 Koj ka voskresninel? I Biblija vakerela kaj „o Devel ka voskresninel okolen soj pravedna hem okolen so nane pravedna“ (Dela 24:15). O pravedna tane e Devleskere sluge, sar so sine o Noe, i Sara hem o Avraam (1. Mojseeva 6:9; Evreite 11:11; Jakov 2:21). A o nepravedna tane okola so na sine len prilika ko plo životo te zapoznajnen e Devle hem te ikeren leskere zapovedija.

 Ama, okola so kerena lošnipe hem so na mangena te promeninen pe nane te voskresninen. Keda jekh asavko manuš ka merel, leske nane nisavi nadež te živinel palem (Matej 23:33; Evreite 10:26, 27).

 Keda ka voskresninen o mule? I Biblija prorokujngja kaj o voskresenie ko nebo ka ovel džikote trajnela e Hristoseskiri prisutnost koja so počmingja ko 1914 berš (1. Korinkjanite 15:21-23). O voskresenie ki Phuv ka ovel džikote trajnena o milja berša keda ka vladinel o Isus Hristos, keda i Phuv ka ovel raj (Luka 23:43; Otkrovenie 20:6, 12, 13).

 Soske šaj te verujna kaj ka ovel voskresenie? Ki Biblija tane pišime detalna izveštaija bašo enja manuša kola so voskresningje anglo javera kola so sine prisutna hem dikhle adava (1. Carevite 17:17-24; 2. Carevite 4:32-37; 13:20, 21; Luka 7:11-17; 8:40-56; Jovan 11:38-44; Dela 9:36-42; 20:7-12; 1. Korinkjanite 15:3-6). Posebno interesno tano o voskresenie e Isuseskere amaleskoro, o Lazar, soske ov voskresningja le anglo javera manuša hem adava otkeda štar dive sine ko grobo (Jovan 11:39, 42). Čak e Isuseskere dušmanja našti sine te hovaven kaj na slučingja pe adava, hem adaleske kergje plani te mudaren hem e Isuse hem e Lazare (Jovan 11:47, 53; 12:9-11).

 I Biblija sikavela kaj e Devle isi le mokj hem mangela te voskresninel e mulen. O Semokjno Devel šaj te setinel pe ko sekova detali bašo sekova manuš kova so mangela te voskresninel le (Jov 37:23; Matej 10:30; Luka 20:37, 38). O Devel edvaj adžikerela te voskresninel e mulen. O sledna lafija taro Jov sikavena adava: „Ka ovel tut bari želba te dikhe adava so kergjan tle vastencar“ (Jov 14:15).

Pogrešno haljojbe bašo voskresenie

 Pogrešno haljojbe: O voskresenie značinela kaj i duša hem o telo spojnena pe.

 Čačipe: I Biblija sikavela kaj duša tani i celo ličnost, a na samo delo taro manuš kova so živinela palo leskoro meribe (1. Mojseeva 2:7; Ezekiel 18:4). Sprema adava, o voskresenie na značinela kaj i duša hem o telo e manušeskoro so mulo spojnena pe, nego kaj o manuš iranela pe ko životo.

 Pogrešno haljojbe: Nesave manuša so ka voskresninen ka oven odma uništime.

 Čačipe: I Biblija vakerela kaj ’okola so kergje lošnipe ka voskresninen baši osuda‘ (Jovan 5:29). Ama, bašo so ka oven sudime adala manuša? Bašo adava so ka keren otkeda ka voskresninen, a na bašo adava so kergje angleder. O Isus vakergja: „O mule so ka šunen e Devleskere Čhaveskoro glaso, hem okola so ka oven poslušna, ka živinen“ (Jovan 5:25). Sarine so ka živinen sprema adava so ka sikljoven otkeda ka voskresninen ka oven zapišime ko „svitok e životoskoro“ (Otkrovenie 20:12, 13).

 Pogrešno haljojbe: O mule ka voskresninen ko isto telo sar so sine kratko angleder te meren.

 Čačipe: Palo meribe, o telo e muleskoro raspadinela pe hem iranela pe ko pravo (Propovednik 3:19, 20).