Dža ko teksto

Odgovor bašo bibliska pučiba

So čače sikavela i Biblija? Birin pučibe taro teme soj dende potele.

Valjani li te molinav man e svetconge?

Doznajn so vakerela i Biblija bašo adava kaske valjani te molina amen.

Valjani li te molinav man e svetconge?

Doznajn so vakerela i Biblija bašo adava kaske valjani te molina amen.

Sikljov baši Biblija e Jehovaskere svedokoncar

Soske te sikljove tari Biblija?

I Biblija pomožinela bute manušenge ko celo sumnal te arakhen odgovorija bašo najvažna pučiba. Mangea li tuke da te pomožinel?

Sar šaj te sikljove tari Biblija?

Ko celo sumnal, e Jehovaskere svedokija mangena te pomožinen e manušen te sikljoven tari Biblija bizo love. Dikh sar kerena adava.

Rode te posetinen tut e Jehovaskere svedokija

Ker lafi baši Biblija e Jehovaskere svedokoncar, ili rode besplatno te proučine i Biblija.