Dža ko teksto

E Jehovaskere svedokija ko celo sveto

Amen živinaja ko celo sveto hem avaja taro različna nacie hem kulture. Pendžarde siem palo adava so propovedinaja, ama isto agjaar, pomožinaja e manušenge ko javera da važna načinija.