Dža ko teksto

Pomoš proučibaske i Biblija

O besplatna sodržine kola so arakhljovena ko akava delo ka pomožinen tuke temelno te proučine i Biblija hem pošukar te haljove la. Nesave bukja tari Biblija, koja so šaj besplatno te čitne la ki akaja stranica, šaj but te pomožinen tuke. Te šaj panda pošukar te proučine i Biblija, koristin o bibliska videoklipija, o biblisko atlas hem javera besplatna bukja.

Videos for Bible Study

Uvodija bašo bibliska lila

Osnovna faktija bašo sekova biblisko lil.

Osnovna bibliska sikljojba

Akala kratka videoklipija dena odgovorija ko važna bibliska pučiba, sar soj: Soske o Devel kergja i Phuv? So ovela e manušencar palo meribe? Soske o Devel panda mukhela te ovel o lošnipe hem o muke?

Bible Study Aids and References

Biblisko stiho bašo sekova dive

Ki brošurka Diveskoro stiho sekova dive isi po jekh biblisko stiho hem komentari baši leste.

Raspored bašo čitibe i Biblija

Akava raspored šaj te pomožinel okolenge so mangena te čitinen i Biblija sekova dive, okolenge so mangena te čitinen la jekhe beršeske, a isto agjaar okolenge so prvo puti čitinena la.

Odgovor bašo bibliska pučiba

Dikh so vakerela i Biblija bašo Devel, Isus, molitva, familija, muke hem javer.

Biblioteka ko Internet (opens new window)

Rode bibliska teme ko Internet taro publikacie e Jehovaskere svedokongere.

Study the Bible With a Personal Instructor

Rode te posetinen tut e Jehovaskere svedokija

Ker lafi baši Biblija e Jehovaskere svedokoncar, ili rode besplatno te proučine i Biblija.