Dža ko teksto

Vera ko Devel

I vera šaj but te pomožinel tuke panda avdive, ama hem te kerel te ovel tut cvrsto nadež baši idnina. I Biblija šaj te pomožinel tuke te ovel tut vera ko Devel ili te kerela la pozorali.

Publikacie

Šukar haberi taro Devel!

Kova tano o šukar haberi taro Devel? Soske šaj te verunja ki leste? Akaja brošura isi la odgovor ko but bibliska pučiba.