Dža ko teksto

Soske cidaja muke?

O odgovor bašo akava pučibe šaj te utešinel tut keda isi tut nesavi tragedija.

Doznajn poviše

Dikh o najneve videoklipija muzika, statie hem haberija.

Dikh so isi nevo

Rode biblisko kursi

Prijavin tut besplatno te proučine i Biblija.

Rode poseta

Puč nesavo biblisko pučibe, ili doznajn poviše bašo e Jehovaskere svedokija.

Dža ko sostanok e Jehovaskere svedokongoro

Arakh i najpaše dvorana e Jehovaskere svedokongiri hem doznajn keda ikerena o sostanokija. Sekoj šaj te avel hem na rodena pe prilogija

E Jehovaskere svedokija — Koj siem amen?

Amen siem taro različna nacie hem keraja lafi ko različna čhibja, ama isi amen ista celija. Najviše taro sa, mangaja te da čest e Jehovaske, o Devel bašo kova so vakerela i Biblija, o Devel so kergja sa o bukja. Daja sa amendar te dža palo e Isuseskoro primer hem siem gorda so siem hristijanja. Sekova jekh amendar redovno nakhavela vreme te pomožinel e manušenge te sikljon baši Biblija hem bašo e Devleskoro Carstvo. Adaleske so svedočinaja, ili vakeraja, bašo o Devel o Jehova hem leskoro Carstvo, amen siem pendžarde sar e Jehovaskere svedokija.

Dikh amari internet-stranica. Doznajn poviše baši amende hem bašo adava ko so verujnaja.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.