Dža ko teksto

Rode poseta

Mangea li te džane poviše baši Biblija ili bašo e Jehovaskere svedokija? Ako oja, šaj te rode te posetinel tut jekh Jehovaskoro svedoko agjaar so ka phere o teluno formulari, hem jekh Svedoko taro than kote so živinea ka kontaktirinel tuja.

Tle lična podatokija ka koristina len samo bašo tlo rodibe nekoj te posetinel tut. Akava tano ko sklad amare Praviloncar bašo koristibe o lična podatokija.

Izvestuvanje bašo koronavirus (KOVID-19): Ko but thana na posetinaja e manušen ko lengere khera hem nane amen sostanokija ko amare dvorane. Molinaja tut pišin tlo telefonsko broj, hem nekoj taro e Jehovaskere svedokija taro tlo than ka ovel ko kontakt tuja.