Dža ko teksto

Amaro životo hem služba sar hristijanja — listija spremibaske

Ko Amaro životo hem služba sar hristijanja — listija spremibaske isi raspored bašo čitibe i Biblija sekova kurko hem materijali bašo jekh taro sostanokija so ikerena e Jehovaskere svedokija sekova kurko.

 

IZGLED

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE