Dža ko teksto

Rubrike

Rode hem čitin statie kola so kerena lafi bašo različna teme, sar na primer, i Biblija, lakiri praktično vrednost hem o aktivnostija e Jehovaskere svedokongere. Birin čhib te šaj te dikhe kola statie isi ki adaja čhib.