Dža ko teksto

E Jehovaskere svedokongere kongresija

Sekova berš, e Jehovaskere svedokija khedena pe zaedno ko kongresija kola so ikerena pe trin dive. Ko amare kongresija isi govorija hem videoklipija kola so dena amen duhovna pouke. O intervjua hem o prikazija sikavena sar te primenina o bibliska načelija ko amaro životo. Ka ova but bahtale ako avena. O vlezi tano besplatno.