Dža ko teksto

O spisanija Stražarsko kula hem Džangavgjoven!

Amare bibliska spisanija šaj te perave len ko but čhibja. I Stražarsko kula objasninela sar o bibliska proroštva sikavena so značinena o avdisutne nastanija ko sveto. Oj dela nadež e manušenge preku o šukar haberi bašo e Devleskoro Carstvo hem bajrarela i vera ko Isus Hristos. O Džangavgjoven! sikavela sar te ikljova ko krajo e avdisutne problemencar hem dela amen doverba ko e Devleskere vetuvanja bašo mirno hem sigurno nevo sveto.

Birin čhib hem mečin ko Rode te šaj te dikhe kola spisanija hem formatija isi tli čhib.

 

IZGLED

DŽANGAVGJOVEN!

DŽANGAVGJOVEN!

STRAŽARSKO KULA

STRAŽARSKO KULA

STRAŽARSKO KULA

STRAŽARSKO KULA

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE)

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE)

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE)

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE)

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE)

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE)

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE)

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE)

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE)