TORREMANTA QHAWAJ Febrero de 2015 | ¿Imaynatá kusiywan trabajasunman?

Ashkha runasqa sinchʼita trabajaspapis kusisqas kanku. ¿Imataj wakinkunata yanaparqa trabajonkuta sumajpaj qhawanankupaj?

TAPANMANTA

¿Trabajayta qhellakunachu?

Wakenqa yuyanku makiswan trabajayqa, pisipaj qhawachikuylla kasqanta, ujkunataj sumaj kasqanta ninku. Sinchʼita trabajaspa kusikunankupaj, ¿imataj yanapanman?

TAPANMANTA

¿Imaynatá kusiywan trabajasunman?

Qhawariy imaynatachus Bibliaj yuyaychaykunasnenqa kusiywan trabajanaykipaj yanapasusqanta.

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

¿Imaraykú Bibliata ukhunchana tiyan?

Bibliaqa may unayniyoj libro kaspapis yuyaychaykunasnenqa kunankamapis yanapawanchej. Qhawariy imaynatachus kausayniykipi yanaparisunanta.

BIBLIAQA CAMBIANANKUPAJ YANAPARQA

Biblia sutʼita, maychus kajtataj nisqan tʼukuchiwarqa

Ernest Loedi Bibliapi tapuykunasninman kutichiykunata tarerqa. Kunantaj kusisqa kausakun.

CREEYNIYOJKUNAMANTA YACHAKUNAPAJ

“Manachu Dios chaykunataqa sutʼinchan?”

Joseqa vinota ruwajpa mosqoyninta, tʼantata ruwajpa mosqoyninta, Faraonpa mosqoynintawan sutʼincharqa. ¿Imaynatá José Faraonpa wasinpi trabajayta qallarerqa?

Bibliaj kutichiykunasnin

Jallpʼantinta kamachej gobierno allin kausayta apamunanpi, sajrata chinkachinanpi tʼukuriy. ¿Imaraykú Dios chay gobiernota qonawanchejpi creesunman? ¿Pí kanman?