Przejdź do zawartości

Czy Biblię napisał Mojżesz?

Biblijna odpowiedź

Mojżesz był tylko jednym z około 40 ludzi, którymi Bóg posłużył się do spisania Biblii. Spisał on pierwszych pięć ksiąg biblijnych: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa, a także najprawdopodobniej Księgę Hioba i Psalm 90.