Przejdź do zawartości

Czy wiadomo, kto naprawdę napisał Biblię?

Biblijna odpowiedź

 Nieraz słyszy się opinię, że nie możemy być pewni, kto napisał Biblię. Tymczasem Księga ta często sama podaje, kto ją spisywał. Można w niej znaleźć takie sformułowania, jak „słowa Nehemiasza”, „wizja (...) oglądana przez Izajasza”, „słowo Jehowy, które doszło do Joela” (Nehemiasza 1:1; Izajasza 1:1; Joela 1:1).

 Większość pisarzy biblijnych zaznaczała, że reprezentuje Jehowę, jedynego prawdziwego Boga, który się nimi posługiwał. Prorocy, którzy spisywali Pisma Hebrajskie, przeszło 300 razy użyli zwrotów w rodzaju: „Oto, co rzekł Jehowa”, „Tak powiedział Jehowa” (Amosa 1:3; Micheasza 2:3; Nahuma 1:12). Niektórym pisarzom informacje od Boga przekazali aniołowie (Zachariasza 1:7, 9).

 Biblię spisywało około 40 mężczyzn przez jakieś 1600 lat. Niektórymi z nich Bóg posłużył się do spisania więcej niż jednej księgi. Biblia jest swego rodzaju minibiblioteką, składającą się z 66 ksiąg. Pisma Hebrajskie, tak zwany Stary Testament, tworzy 39 ksiąg, a Chrześcijańskie Pisma Greckie, zwane Nowym Testamentem — 27.