Biblijna odpowiedź

Nieraz słyszy się opinię, że nie możemy być pewni, kto napisał Biblię. Tymczasem Księga ta często sama podaje, kto ją spisywał. Można w niej znaleźć takie sformułowania, jak „słowa Nehemiasza”, „wizja (...) oglądana przez Izajasza”, „słowo Jehowy, które doszło do Joela” (Nehemiasza 1:1; Izajasza 1:1; Joela 1:1).

Większość pisarzy biblijnych zaznaczała, że reprezentuje Jehowę, jedynego prawdziwego Boga, który się nimi posługiwał. Prorocy, którzy spisywali Pisma Hebrajskie, przeszło 300 razy użyli zwrotów w rodzaju: „Oto, co rzekł Jehowa”, „Tak powiedział Jehowa” (Amosa 1:3; Micheasza 2:3; Nahuma 1:12). Niektórym pisarzom informacje od Boga przekazali aniołowie (Zachariasza 1:7, 9).

Biblię spisywało około 40 mężczyzn przez jakieś 1600 lat. Niektórymi z nich Bóg posłużył się do spisania więcej niż jednej księgi. Biblia jest swego rodzaju minibiblioteką, składającą się z 66 ksiąg. Pisma Hebrajskie, tak zwany Stary Testament, tworzy 39 ksiąg, a Chrześcijańskie Pisma Greckie, zwane Nowym Testamentem — 27.