Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Dusza

Dusza

Różne religie głoszą sprzeczne poglądy na temat duszy oraz tego, co się z nią dzieje po śmierci człowieka. Tymczasem Biblia podaje proste i zrozumiałe wyjaśnienie.

Czy dusza jest nieśmiertelna?

CO MÓWIĄ LUDZIE

Wielu wierzy w nieśmiertelność duszy, a niektórzy uważają, że ciągle się ona odradza, przybierając nowe ciało fizyczne po śmierci poprzedniego. Zdaniem innych dusza przenosi się do jakiegoś miejsca, na przykład do nieba albo do piekła.

CO MÓWI BIBLIA

Księga ta nie uczy, że dusza jest nieśmiertelna. Często natomiast mówi, że dusza umiera. Prorok Ezechiel, którym Bóg się posłużył do spisania części Biblii, oznajmił, iż dusza może zostać ukarana śmiercią. W innym fragmencie określenia „zmarła dusza” użyto w odniesieniu do zwłok (Kapłańska 21:11). Jak zatem wyraźnie widać, według Biblii dusza nie jest nieśmiertelna.

„Dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezechiela 18:20).

Czy dusza jest czymś odrębnym od ciała?

CO MÓWIĄ LUDZIE

Dusza ożywia ciało, ale po śmierci człowieka je opuszcza.

CO MÓWI BIBLIA

W Księdze Rodzaju 46:18 czytamy, że pewna kobieta urodziła „dusze”, czyli żywe, oddychające osoby. I rzeczywiście, występujący w Biblii hebrajski wyraz oznaczający „duszę” można przetłumaczyć na „oddychający”; czasami słowem tym określa się nawet zwierzęta. Co więcej, Pismo Święte wspomina, że dusza potrzebuje pokarmu (Powtórzonego Prawa 12:20). Gdyby była ona czymś odrębnym od ciała, czy musiałaby oddychać lub jeść? Biblijny termin „dusza” najczęściej odnosi się do całego żyjącego człowieka — razem z jego ciałem, osobowością i uczuciami.

„Urodziła (...) szesnaście dusz” (Rodzaju 46:18).

Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

CO MÓWI BIBLIA

Ponieważ nasze ciała umierają, „nie ma pracy ani snucia planów, ani poznania, ani mądrości w Szeolu [grobie]” (Kaznodziei 9:10). Biblia jednoznacznie oznajmia, że kiedy ktoś umiera, „wraca do swej ziemi; w tymże dniu giną jego myśli” (Psalm 146:4). Po śmierci dusza jest w stanie nieaktywności, dlatego Pismo Święte często mówi o umarłych jak o śpiących (Mateusza 9:24).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Gdy umiera ktoś z twoich bliskich, zapewne chciałbyś poznać odpowiedzi na pytania: Gdzie się teraz znajduje? Co się z nim dzieje? Czy nie cierpi? Jak zapewnia Biblia, zmarli nie są niczego świadomi. Wiedząc, że nie doznają oni cierpień, możemy czuć się pokrzepieni. Otuchy dodaje nam też obietnica Jehowy, że niedługo przywróci On życie pozbawionym świadomości martwym duszom (Izajasza 26:19).

„Umarli nie są świadomi niczego” (Kaznodziei 9:5).