Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

OBSERWUJEMY ŚWIAT

Europa

Europa

Chociaż w przeszłości Europa była głęboko religijna, obecnie staje się coraz bardziej laicka. Może cię jednak zaskoczyć to, pod jakimi względami napływające stamtąd doniesienia nawiązują do Biblii.

Głos mamy lekarstwem

Naukowcy z Mediolanu zaobserwowali poprawę stanu zdrowia u wcześniaków, które słuchały głosu matki za pomocą urządzenia umieszczonego na ich nadgarstkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu dźwięk docierał do dziecka podobnie jak wtedy, gdy było ono jeszcze w łonie. Badania podsumowano następująco: „Wczesny kontakt z głosem matki wywiera korzystny wpływ na niemowlęta urodzone przed terminem”.

CO MÓWI BIBLIA: „Ukoiłem i uciszyłem swą duszę niczym dziecię odstawione od piersi, gdy jest u swej matki” (Psalm 131:2).

Podsycanie narcyzmu

Jak wynika z badań przeprowadzonych w Holandii na 565 dzieciach, te z nich, o których rodzice mówili, że są „bardziej wyjątkowe od innych” oraz że zasługują na „szczególne traktowanie”, miały większą niż ich rówieśnicy skłonność do zachowań narcystycznych, przejawiały poczucie wyższości i postawę roszczeniową. Współautor tych badań powiedział: „Dzieci wierzą rodzicom, gdy słyszą, że są bardziej wyjątkowe od innych. To może nie wyjść na dobre ani im samym, ani społeczeństwu”.

CO MÓWI BIBLIA: „Mówię każdemu wśród was, żeby nie myślał o sobie więcej niż należy myśleć; ale niech myśli o tym, by mieć trzeźwy umysł” (Rzymian 12:3).

Pozytywni stulatkowie

Jak zauważyli badacze z niemieckiego uniwersytetu w Heidelbergu, stulatkowie odznaczają się silną wolą życia pomimo chorób i fizycznych ograniczeń. Trzy czwarte ankietowanych z tej grupy wiekowej bardzo pragnęło żyć, i to jak najpełniej. Osoby te realizowały własne cele, zachowywały pozytywne nastawienie i nadzieję, miały poczucie sensu życia oraz trzymały się swoich wartości religijnych i moralnych.

ZASTANÓW SIĘ: O czym w myśl Księgi Kaznodziei 3:11 świadczy nasze wrodzone pragnienie życia?