Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

TEMAT Z OKŁADKI | JAK PRZYWRÓCIĆ ZGODĘ W RODZINIE

Jak zabiegać o pokój w rodzinie

Jak zabiegać o pokój w rodzinie

CZY twoim zdaniem Biblia może być pomocna w zabieganiu o pokój w rodzinie? Porównaj jej rady ze spostrzeżeniami kilku osób. Zastanów się, które wskazówki pozwolą ci unikać konfliktów, zachowywać pokój oraz pielęgnować trwałe więzi.

ZASADY BIBLIJNE, KTÓRE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POKOJU

BĄDŹCIE WOBEC SIEBIE POZYTYWNIE NASTAWIENI.

„Niczego nie czyniąc ze swarliwości czy z próżności, ale z uniżeniem umysłu uważając drugich za wyższych od siebie, mając na oku nie tylko osobiste zainteresowanie własnymi sprawami, ale także osobiste zainteresowanie sprawami drugich” (Filipian 2:3, 4).

„Przekonaliśmy się, że dobrze jest traktować współmałżonka jako kogoś ważniejszego od siebie i innych” (C.P., mężatka z 19-letnim stażem).

SŁUCHAJ Z UWAGĄ I OTWARTYM UMYSŁEM.

„W dalszym ciągu im przypominaj, żeby (...) nie byli wojowniczy, żeby byli rozsądni, przejawiając wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi” (Tytusa 3:1, 2).

„Wielu napięć można uniknąć, jeśli nie odpowiada się współmałżonkowi zgryźliwym tonem. Ważne, żeby słuchać bez uprzedzeń i szanować czyjś punkt widzenia, nawet gdy się z nim nie zgadzamy” (P.P., mężatka z 20-letnim stażem).

PIELĘGNUJ CIERPLIWOŚĆ I ŁAGODNOŚĆ.

„Cierpliwością zostaje przekonany dowódca, a język łagodny potrafi złamać kość” (Przysłów 25:15).

„Nieporozumienia będą się pojawiać, ale to, jak się skończą, zależy od naszego nastawienia. Cierpliwość jest naprawdę niezbędna. Kiedy ją okazujemy, sprawy się wyjaśniają” (G.A., mężatka z 27-letnim stażem).

NIGDY NIE POSUWAJ SIĘ DO AGRESJI SŁOWNEJ LUB FIZYCZNEJ.

„Odrzućcie od siebie to wszystko: srogie zagniewanie, gniew, zło, obelżywe słowa i sprośną mowę z waszych ust” (Kolosan 3:8).

„Podziwiam opanowanie mojego męża. Zawsze zachowuje spokój i nigdy na mnie nie krzyczy ani mnie nie obraża” (B.D., mężatka z 20-letnim stażem).

CHĘTNIE PRZEBACZAJ I SZYBKO WYJAŚNIAJ NIEPOROZUMIENIA.

„Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się na drugiego” (Kolosan 3:13).

„Pod wpływem stresu czasami trudno zachować spokój i łatwo można powiedzieć lub zrobić coś, co zrani partnera. W takich chwilach wspaniale jest wybaczać. Żaden dobry związek nie może istnieć bez przebaczania” (A.B., mężatka z 34-letnim stażem).

NABIERZ ZWYCZAJU NIESAMOLUBNEGO DAWANIA I DZIELENIA SIĘ.

„Dawajcie, a ludzie wam dadzą. (...) Bo jaką miarą odmierzacie, taką wam w zamian odmierzą” (Łukasza 6:38).

„Mój mąż wie, co sprawia mi przyjemność, i zawsze ma dla mnie jakąś niespodziankę. Ja z kolei często się zastanawiam, co mogłabym zrobić, żeby on był szczęśliwy. Dzięki temu w naszym życiu nigdy nie brakowało radosnego śmiechu” (H.K., mężatka z 44-letnim stażem).

NIE DAWAJ ZA WYGRANĄ I STALE ZABIEGAJ O POKÓJ W RODZINIE

Wywiadu dla Przebudźcie się! udzieliło zaledwie kilka spośród milionów osób na całym świecie, którym Biblia pomogła rozwinąć cechy sprzyjające dobrej atmosferze w domu *. Osoby te przekonały się, że nawet gdy niektórzy w rodzinie wydają się niechętni do współpracy, warto usilnie zabiegać o zgodę, ponieważ — jak mówi Biblia: „Doradzający pokój zaznają radości” (Przysłów 12:20).

^ ak. 24 Więcej informacji o tym, jak dbać o szczęście w rodzinie, można znaleźć w 14 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia?, wydanej przez Świadków Jehowy i dostępnej na stronie www.jw.org (patrz też: NAUKI BIBLIJNE > TEMATYKA RODZINNA).