Księga Rodzaju 46:1-34

46  Izrael wziął więc swoją rodzinę i cały dobytek i ruszył w drogę. Kiedy przybył do Beer-Szeby+, złożył ofiary Bogu swojego ojca, Izaaka+.  Nocą Bóg odezwał się do Izraela w wizji: „Jakubie, Jakubie!”, a ten odpowiedział: „Słucham!”.  Bóg mówił dalej: „Jestem prawdziwym Bogiem, Bogiem twojego ojca+. Nie bój się pójść do Egiptu, bo sprawię, że staniesz się ojcem wielkiego narodu+.  Ja sam pójdę z tobą do Egiptu i ja cię stamtąd wyprowadzę+. A Józef zamknie ci oczy”+.  Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby, a synowie wieźli go* ze swoimi dziećmi i żonami na wozach, które faraon dał im na czas podróży.  Zabrali ze sobą swoje stada oraz dobra, które nagromadzili w ziemi Kanaan. W końcu Jakub przybył z całą rodziną do Egiptu.  Przyprowadził ze sobą synów, córki oraz wnuki — całe swoje potomstwo.  Oto imiona synów Izraela, czyli Jakuba, którzy przybyli do Egiptu+: Ruben, pierworodny Jakuba+.  Synami Rubena byli: Chanoch, Pallu, Checron i Karmi+. 10  Synami Symeona+ byli: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar i Szaul+, syn Kananejki. 11  Synami Lewiego+ byli: Gerszon, Kehat i Merari+. 12  Synami Judy+ byli: Er, Onan, Szela+, Perec+ i Zerach+. Jednak Er i Onan umarli w ziemi Kanaan+. Synami Pereca byli: Checron i Chamul+. 13  Synami Issachara byli: Tola, Puwwa, Job i Szimron+. 14  Synami Zebulona+ byli: Sered, Elon i Jachleel+. 15  To są synowie Lei, których urodziła Jakubowi w Paddan-Aram. Urodziła mu też córkę Dinę+. Wszystkich* jego synów i córek było 33. 16  Synami Gada+ byli: Cifion, Chaggi, Szuni, Ecbon, Eri, Arodi i Areli+. 17  Synami Aszera+ byli: Jimna, Jiszwa, Jiszwi i Beria. Ich siostrą była Serach. Synami Berii byli: Cheber i Malkiel+. 18  Wszystkich potomków Jakuba i Zilpy+, którą Laban dał swojej córce Lei, było 16*. 19  Synami Racheli, żony Jakuba, byli: Józef+ i Beniamin+. 20  A Józefowi urodzili się w Egipcie Manasses+ i Efraim+. Urodziła ich Asenat+, córka Potifery, kapłana z On*. 21  Synami Beniamina+ byli: Bela, Becher, Aszbel, Gera+, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chuppim+ i Ard+. 22  Wszystkich potomków Jakuba i Racheli było 14*. 23  Synem* Dana+ był Chuszim+. 24  Synami Naftalego+ byli: Jachceel, Guni, Jecer i Szillem+. 25  Wszystkich potomków Jakuba i Bilhy, którą Laban dał swojej córce Racheli, było siedmioro*. 26  Wszystkich potomków Jakuba*, którzy przybyli z nim do Egiptu, było 66+, nie licząc synowych. 27  Synów Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch*. Wszystkich* z domu Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było 70+. 28  Jakub posłał przed sobą Judę+, by powiadomił Józefa, że jest w drodze do Goszen. Gdy dotarli do tej ziemi+, 29  Józef kazał przygotować swój rydwan i wyjechał do Goszen na spotkanie z Izraelem, swoim ojcem. Kiedy go zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał. 30  Potem Izrael powiedział do Józefa: „Teraz już mogę umrzeć, bo cię zobaczyłem i wiem, że żyjesz”. 31  Wtedy Józef zwrócił się do swoich braci i domowników ojca: „Pójdę do faraona+ i powiem mu: ‚Przyszli do mnie z Kanaanu moi bracia i domownicy mojego ojca+. 32  Są pasterzami+, hodują zwierzęta+. Przybyli ze swoimi stadami i wszystkim, co mają’+. 33  A gdy faraon wezwie was i zapyta: ‚Czym się zajmujecie?’, 34  odpowiedzcie: ‚Twoi słudzy od młodości hodują zwierzęta, tak jak to robili nasi przodkowie’+. Dzięki temu faraon pozwoli wam zamieszkać w ziemi Goszen+, bo Egipcjanie brzydzą się pasterzami owiec”+.

Przypisy

Dosł. „Izraela”.
Lub „wszystkich dusz”.
Lub „16 dusz”.
Czyli Heliopolis.
Lub „14 dusz”.
Dosł. „synami”.
Lub „siedem dusz”.
Lub „wszystkich dusz pochodzących od Jakuba”.
Lub „dwie dusze”.
Lub „wszystkich dusz”.

Komentarze

Multimedia