Mateusza 1:1-25

1  Księga dziejów+ Jezusa Chrystusa, syna Dawida,+ syna Abrahama:+  Abraham został ojcem Izaaka;+Izaak został ojcem Jakuba;+Jakub został ojcem Judy+ i jego braci;  Juda został ojcem Pereca+ i Zeracha, urodzonych przez Tamar;Perec został ojcem Checrona;+Checron został ojcem Rama;+  Ram został ojcem Amminadaba;Amminadab został ojcem Nachszona;+Nachszon został ojcem Salmona;+  Salmon został ojcem Boaza, urodzonego przez Rachab;+Boaz został ojcem Obeda, urodzonego przez Rut;+Obed został ojcem Jessego;+  Jesse został ojcem Dawida,+ króla.+Dawid został ojcem Salomona,+ urodzonego przez żonę Uriasza;  Salomon został ojcem Rechoboama;+Rechoboam został ojcem Abijasza;Abijasz+ został ojcem Asy;+  Asa został ojcem Jehoszafata;+Jehoszafat został ojcem Jehorama;+Jehoram został ojcem Uzzjasza;  Uzzjasz został ojcem Jotama;Jotam+ został ojcem Achaza;+Achaz został ojcem Ezechiasza;+ 10  Ezechiasz został ojcem Manassesa;+Manasses+ został ojcem Amona;+Amon+ został ojcem Jozjasza; 11  Jozjasz+ został ojcem Jechoniasza+ i jego braci w okresie zesłania do Babilonu.+ 12  Po zesłaniu do Babilonu Jechoniasz został ojcem Szealtiela;+Szealtiel został ojcem Zerubbabela;+ 13  Zerubbabel został ojcem Abiuda;Abiud został ojcem Eliakima;Eliakim został ojcem Azora; 14  Azor został ojcem Cadoka;Cadok został ojcem Achima;Achim został ojcem Eliuda; 15  Eliud został ojcem Eleazara;Eleazar został ojcem Mattana;Mattan został ojcem Jakuba; 16  Jakub został ojcem Józefa, męża Marii, z której się urodził Jezus+ zwany Chrystusem.+ 17  Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida było czternaście pokoleń, a od Dawida aż do zesłania do Babilonu czternaście pokoleń, a od zesłania do Babilonu aż do Chrystusa czternaście pokoleń. 18  A z narodzinami Jezusa Chrystusa było tak: Kiedy jego matka, Maria, była przyrzeczona+ w małżeństwo Józefowi, okazało się, zanim się połączyli, że jest brzemienna za sprawą ducha świętego.+ 19  A ponieważ Józef, jej mąż, był prawy i nie chciał z niej uczynić publicznego widowiska,+ zamierzał się z nią potajemnie rozwieść.+ 20  Ale gdy już to przemyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Jehowy, mówiąc: „Józefie, synu Dawida, nie lękaj się wziąć Marii, swej żony, do domu, bo to, co zostało w niej poczęte, jest za sprawą ducha świętego.+ 21  Urodzi ona syna, a ty masz go nazwać imieniem Jezus,+ on bowiem wybawi+ swój lud+ od ich grzechów”.+ 22  A wszystko to się stało, żeby się spełniło, co Jehowa+ powiedział przez swego proroka,+ mówiąc: 23  „Oto dziewica+ będzie brzemienna i urodzi syna, i nazwą go imieniem Immanuel”,+ co w tłumaczeniu znaczy: „Z nami jest Bóg”.+ 24  Wtedy Józef zbudził się ze snu i uczynił tak, jak mu polecił anioł Jehowy, i wziął swą żonę do domu. 25  Ale z nią nie współżył,+ dopóki nie urodziła syna,+ i nadał mu imię Jezus.+

Przypisy