Mateusza 2:1-23

2  Kiedy już Jezus się narodził w Betlejem+ Judejskim za dni króla Heroda,+ oto astrolodzy+ ze stron wschodnich przybyli do Jerozolimy,  mówiąc: „Gdzie jest ten narodzony król+ Żydów? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę,+ będąc na wschodzie, i przyszliśmy złożyć mu hołd”.  Gdy król Herod to usłyszał, był tym poruszony, a wraz z nim cała Jerozolima;  i zebrawszy wszystkich naczelnych kapłanów oraz uczonych w piśmie spośród ludu, zaczął ich wypytywać, gdzie miał się narodzić Chrystus.  Rzekli do niego: „W Betlejem+ Judejskim; tak bowiem zostało napisane przez proroka:  ‚A ty, Betlejem+ w ziemi Judy, w żadnym wypadku nie jesteś najmniej znaczącym miastem wśród namiestników Judy; bo z ciebie wyjdzie namiestnik,+ który będzie pasł+ mój lud, Izraela’”.  Wtedy Herod potajemnie wezwał astrologów i starannie się od nich wywiedział o czas ukazania się tej gwiazdy,  a wysyłając ich do Betlejem, rzekł: „Idźcie, starannie poszukajcie tego dziecięcia, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, żebym i ja mógł pójść i złożyć mu hołd”.+  Oni, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę; a oto gwiazda, którą widzieli, gdy byli na wschodzie,+ posuwała się przed nimi, aż się zatrzymała nad miejscem, gdzie było to dziecię. 10  Na widok gwiazdy niezmiernie się uradowali. 11  A gdy weszli do domu, zobaczyli dziecię z Marią, jego matką, i upadłszy, złożyli mu hołd. Otworzyli też swe skarby i dali mu w prezencie dary: złoto i wonną żywicę, i mirrę. 12  Ale ponieważ otrzymali we śnie Boskie ostrzeżenie,+ aby nie wracali do Heroda, odeszli do swej krainy inną drogą. 13  Gdy już odeszli, oto anioł+ Jehowy ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: „Wstań, weź dziecię oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu, i tam pozostań, aż ci dam znać; Herod bowiem właśnie ma poszukiwać dziecięcia, aby je zgładzić”. 14  Wstał więc i w nocy wziął dziecię oraz jego matkę, i odszedł do Egiptu, 15  i pozostał tam aż do śmierci Heroda, żeby się spełniło+ to, co Jehowa powiedział przez swego proroka, mówiąc: „Z Egiptu+ wezwałem mego syna”. 16  Wtedy Herod, widząc, że został przechytrzony przez astrologów, uniósł się wielką zapalczywością i posławszy, kazał w Betlejem oraz w całej jego okolicy zgładzić wszystkich chłopców w wieku dwóch lat i poniżej, według czasu, o który się starannie wywiedział od astrologów.+ 17  Wtedy spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza, mówiącego: 18  „Głos usłyszano w Ramie,+ płacz i wielkie zawodzenie; to Rachela+ opłakuje swe dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma”. 19  Gdy Herod zmarł, oto anioł Jehowy ukazał się we śnie+ Józefowi w Egipcie 20  i powiedział: „Wstań, weź dziecię oraz jego matkę i udaj się do ziemi Izraela, bo umarli ci, którzy nastawali na duszę dziecięcia”. 21  Wstał więc i wziął dziecię oraz jego matkę, i wszedł do ziemi Izraela. 22  Ale usłyszawszy, że w Judei króluje Archelaus w miejsce swego ojca, Heroda, lękał się tam udać. A otrzymawszy we śnie Boskie ostrzeżenie,+ odszedł na terytorium Galilei+ 23  i przybywszy, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret,+ żeby się spełniło, co zostało powiedziane przez proroków: „Będzie zwany Nazarejczykiem”.+

Przypisy