Mateusza 4:1-25

4  Potem Jezus został zaprowadzony przez ducha na pustkowie,+ aby go kusił+ Diabeł.  A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy,+ poczuł później głód.  I przyszedł Kusiciel,+ i rzekł do niego: „Jeżeli jesteś synem Bożym,+ powiedz tym kamieniom, żeby się stały chlebami”.  Ale on, odpowiadając, rzekł: „Jest napisane: ‚Nie samym chlebem ma żyć człowiek, lecz każdą wypowiedzią, która przechodzi przez usta Jehowy’”.+  Potem Diabeł wziął go do miasta świętego+ i postawił na blanku świątyni,  i powiedział do niego: „Jeżeli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół;+ jest bowiem napisane: ‚Aniołom swoim wyda nakaz co do ciebie i będą cię nosili na rękach, byś nigdy nie uderzył stopą o kamień’”.+  Jezus rzekł do niego: „Jest jeszcze napisane: ‚Jehowy, twego Boga, nie wolno ci wystawiać na próbę’”.+  Diabeł wziął go jeszcze na niezwykle wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata+ oraz ich chwałę,  i rzekł do niego: „Dam ci to wszystko,+ jeśli upadniesz i oddasz mi cześć”.+ 10  Wtedy Jezus rzekł do niego: „Precz, Szatanie! Jest bowiem napisane: ‚Jehowę, twego Boga, masz czcić+ i tylko dla niego+ masz pełnić świętą służbę’”.+ 11  Wtedy Diabeł go zostawił,+ a oto aniołowie przyszli i zaczęli mu usługiwać.+ 12  Usłyszawszy, że Jan został pojmany,+ odszedł do Galilei.+ 13  A opuściwszy Nazaret, przyszedł i obrał sobie siedzibę w Kafarnaum,+ nad morzem, w okręgach Zebulona i Naftalego,+ 14  żeby się spełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: 15  „Ziemio Zebulona i ziemio Naftalego, wzdłuż drogi nadmorskiej, po drugiej stronie Jordanu, Galileo+ narodów! 16  Lud siedzący w ciemności+ ujrzał wielkie światło,+ a nad siedzącymi w krainie śmiertelnego cienia wzeszło+ światło”.+ 17  Od tego czasu Jezus począł głosić i mówić: „Okazujcie skruchę,+ bo przybliżyło się królestwo+ niebios”. 18  Idąc nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci: Szymona+ zwanego Piotrem+ i jego brata, Andrzeja, zapuszczających sieć rybacką w morze — byli bowiem rybakami. 19  I rzekł do nich: „Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”.+ 20  Oni od razu porzucili sieci+ i poszli za nim. 21  A odchodząc stamtąd, ujrzał dwóch innych+ braci, Jakuba, syna Zebedeusza,+ i Jana, jego brata, którzy byli w łodzi razem z Zebedeuszem, swym ojcem, i naprawiali sieci; i zawołał ich. 22  Oni od razu zostawili łódź i swego ojca i poszli za nim. 23  Potem obchodził+ całą Galileę,+ nauczając w ich synagogach+ i głosząc dobrą nowinę o królestwie, i lecząc wszelką dolegliwość+ i wszelką niemoc wśród ludu. 24  A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii;+ i przyprowadzali do niego wszystkich mających się źle,+ dręczonych rozmaitymi dolegliwościami i męczarniami, opętanych przez demony, jak również epileptyków+ i sparaliżowanych, a on ich uleczył. 25  Szły więc za nim wielkie tłumy z Galilei+ i Dekapolu, i Jerozolimy,+ i Judei, i z drugiej strony Jordanu.

Przypisy