Hopp til innhold

Kampanje for å nå sintiene og romene i Tyskland

Kampanje for å nå sintiene og romene i Tyskland

Det bor titusener av sintier og romer i Tyskland. * Jehovas vitner har i den senere tid produsert bibelske traktater, brosjyrer og videoer på morsmålet deres, romanes. *

Under en spesiell kampanje i september og oktober 2016 gikk Jehovas vitner inn for å gjøre sintiene og romene i forskjellige tyske byer – deriblant Berlin, Bremerhaven, Freiburg, Hamburg og Heidelberg – kjent med disse publikasjonene på romanes. De arrangerte også offentlige møter på romanes i sine Rikets saler.

En overveldende respons

Mange sintier og romer ble overrasket og veldig glade da de hørte om vitnenes kampanje. «Folk var begeistret fordi vi gjorde oss spesielle anstrengelser for å nå dem», skrev Andre og Esther, et ektepar som var med på kampanjen. Mange ble rørt da de fikk høre og lese Bibelens budskap på morsmålet sitt. En ung kvinne fikk se videoen Hvorfor studere Bibelen? på romanes. Igjen og igjen sa hun henrykt: «Dette er mitt språk!»

Matthias, et Jehovas vitne som var med på kampanjen i Hamburg, sier: «Min kone og jeg var i en gruppe på åtte Jehovas vitner som besøkte et område der det bor cirka 400 sintier og romer. Alle vi snakket med, tok imot litteratur.» Bettina, en annen av de frivillige i Hamburg, tilføyer: «Noen gråt da de så at Jehovas vitner har utgitt litteratur på romanes.» Mange begynte å lese høyt fra publikasjonene med en gang, og noen ville gjerne ha publikasjoner til vennene sine også.

En rekke sintier og romer tok imot invitasjonen til å komme på et av de offentlige møtene. Mange av de 94 personene som overvar et møte i Hamburg, hadde aldri vært i en Rikets sal før. I Reilingen, i nærheten av Heidelberg, overvar til sammen 123 personer et møte. Etter møtet var det fem romanestalende som ville ha et bibelstudium.

I løpet av kampanjen ble det levert nesten 3000 traktater og brosjyrer. Vitnene hadde samtaler med over 360 sintier og romer, og 19 av dem begynte å studere Bibelen. Noen sa: «Det er så fint at Gud gjerne vil finne oss også.»

^ avsn. 2 Sintiene er en minoritetsgruppe som bor i Vest- og Mellom-Europa, og romene er en minoritetsgruppe som har sin opprinnelse i det østlige og sørøstlige Europa.

^ avsn. 2 Ifølge Encyclopædia Britannica Online finnes det «60 eller flere høyst forskjellige dialekter» i språket til romene. I denne artikkelen brukes for enkelhets skyld «romanes» om det språket som snakkes av de sintiene og romene som bor i Tyskland.