I nærheten av vestkysten av Schleswig-Holstein i Tyskland bor det 300 mennesker på noen små, spredte øyer som kalles Halligen. Hvordan får disse høre det bibelske budskapet som Jehovas vitner forkynner? – Matteus 24:14.

Vitnene bruker ferge for å nå ut til noen av øyene. Men for å treffe dem som bor på andre små øyer, bruker vitnene en annen metode – de går omkring fem kilometer til fots på sjøbunnen. Hvordan er det mulig?

De benytter seg av tidevannet

Hemmeligheten ligger i tidevannet. Omtrent hver sjette time synker eller stiger vannstanden i Nordsjøen i området rundt Halligen med rundt tre meter! Når det er lavvann, blir store deler av sjøbunnen tørrlagt, og vitnene kan gå til tre av øyene.

Hvordan er det å ta disse turene? «Det tar omkring to timer å gå ut til en av Halligen-øyene», sier Ulrich, en erfaren guide som leder gruppen. «Vanligvis går vi barbent. Dette er den mest effektive og komfortable måten å krysse sjøbunnen på. Når det er kaldt, bruker vi støvler.»

Landskapet kan virke surrealistisk. «Det er som om man går på en annen planet», sier Ulrich. «Noen deler av sjøbunnen er mudrete, andre steinete og andre igjen dekket av sjøgress. Det vrimler av sjøfugl, krabber og andre dyr.» Noen ganger må gruppen krysse tidevannselver på mudderbankene. På tysk kalles disse elvene Priele.

De som foretar disse turene, møter utfordringer. Ulrich advarer: «Det er lett å gå seg bort, spesielt når havtåken kommer. Derfor bruker vi kompass og GPS, og vi er nøye med å passe tiden, slik at vi ikke blir fanget i det stigende tidevannet.»

Forkynnelse på en av Halligen-øyene

Er det verdt anstrengelsene? Ulrich forteller om en mann i 90-årene som regelmessig leser Vakttårnet og Våkn opp! «En dag hadde vi så dårlig tid at vi ikke rakk å besøke denne mannen. Før vi skulle dra, kom han syklende etter oss og sa: ‘Skal dere ikke gi meg Vakttårnet mitt?’ Vi var selvfølgelig glade for å kunne gi ham det.»