Hopp til innhold

Bør jeg be til helgener?

Bibelens svar

Nei. Bibelen viser at det bare er Gud vi bør be til, og at vi bør be i Jesu navn. Jesus sa til disiplene sine: «Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges.» (Matteus 6:9, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011 [NO 2011]) Han lærte aldri disiplene at de skulle be til helgener, engler eller noen annen enn Gud.

Jesus sa også til sine etterfølgere: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Johannes 14:6, NO 2011) Det er bare Jesus som har fått myndighet av Gud til å gå i forbønn for oss. – Hebreerne 7:25.

Hva om jeg ber til Gud og samtidig til helgener?

Da Gud gav De ti bud, sa han: «Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud.» (2. Mosebok 20:5, NO 2011) Hva vil det si at Gud er «nidkjær»? Norsk Studiebibel sier i en fotnote til dette verset at det «betyr at han alene skal tilbes». Gud krever altså at all tilbedelse – og dermed også bønner – skal rettes direkte til ham. – Jesaja 48:11.

Vi krenker Gud hvis vi ber til noen annen, selv til helgener eller hellige engler. Da apostelen Johannes prøvde å tilbe en engel, stanset engelen ham ved å si: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» – Åpenbaringen 19:10, NO 2011.