Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

mustafahacalaki/DigitalVision Vectors via Getty Images

HOLD DEG VÅKEN!

Kunstig intelligens – en velsignelse eller en forbannelse? Hva sier Bibelen?

Kunstig intelligens – en velsignelse eller en forbannelse? Hva sier Bibelen?

 I det siste har verdensledere, forskere og teknologieksperter snakket om hvor kraftig kunstig intelligens (AI) har blitt. Selv om de ser at kunstig intelligens kan brukes til mye bra, er de også bekymret for hvordan det kan misbrukes.

 •   «AI er en av vår tids kraftigste teknologier og har potensial til å forbedre menneskers liv … Men samtidig er det stor fare for at AI kan komme til å true sikkerheten, krenke folks rettigheter og privatliv og ødelegge tilliten til myndighetene og demokratiet.» – Kamala Harris, visepresident i USA, 4. mai 2023.

 •   «Kunstig intelligens (AI) kan være nyttig på noen områder innen helsesektoren, men på andre områder kan det være en fare for vår fysiske og psykiske helse.» Dette skrev en internasjonal gruppe av leger og helseeksperter ledet av Frederik Federspiel i en artikkel som ble publisert 9. mai 2023 i BMJ Global Health. a

 •   «AI blir allerede brukt til å spre feilinformasjon. Snart kan det true jobbene våre. Og enkelte innen teknologibransjen er redde for at AI etter hvert kan true menneskeheten.» – The New York Times, 1. mai 2023.

 Tiden vil vise om AI blir en velsignelse eller en forbannelse. Sier Bibelen noe om dette?

Hvorfor det mennesker gjør, skaper usikkerhet

 Bibelen forklarer hvorfor mennesker ikke kan garantere at teknologiske framskritt bare vil bli brukt til gode ting.

 1.  1. Selv når mennesker har gode intensjoner, klarer de ikke alltid å forutse de negative konsekvensene av det de gjør.

  •   «Selv om en mann mener at en vei er den rette, kan den til slutt føre til døden.» – Ordspråkene 14:12.

 2.  2. Man har ikke kontroll over hvordan andre vil bruke – eller misbruke – det man har funnet opp.

  •   «Jeg må overlate [arbeidet mitt] til den som kommer etter meg. Hvem vet om han vil være vis eller ufornuftig? Uansett kommer han til å overta alt det jeg med visdom og store anstrengelser har skaffet meg under solen.» – Forkynneren 2:18, 19.

 Sånne usikkerhetsmomenter understreker hvorfor vi trenger hjelp fra Skaperen vår.

Hvem vi alltid kan stole på

 Han som har skapt oss, lover at han aldri vil tillate at mennesker eller teknologi skal få ødelegge jorden eller menneskeheten.

 •   «Jorden består for evig.» – Forkynneren 1:4.

 •   «De rettferdige skal arve jorden, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

 Gjennom Bibelen viser Skaperen vår hva vi må gjøre for å få en fredelig og trygg framtid. Hvis du vil vite mer om hva Bibelen sier om dette, kan du lese artiklene «Finnes det en pålitelig veileder til en trygg framtid?» og «Et solid håp om en bedre framtid».

a Hentet fra artikkelen «Threats by Artificial Intelligence to Human Health and Human Existence» som er skrevet av Frederik Federspiel, Ruth Mitchell, Asha Asokan, Carlos Umana og David McCoy.