Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 2

Hva er ekte tro?

Hva er ekte tro?

I likhet med penger må ens tro være ekte for å ha noen verdi

Å HA ekte tro er mer enn bare det å tro at Gud finnes. Det er millioner av mennesker som tror på Gud, men som med vilje gjør gale ting. En slik «tro» er som falske penger, som ser ekte ut, men som i virkeligheten er helt uten verdi. Hva er så ekte tro?

Ekte tro er bygd på nøyaktig kunnskap fra De hellige skrifter. Disse skriftene, som er Guds Ord, forteller oss sannheten om ham og gjør det mulig for oss å bli kjent med ham. De inneholder hans lover, viser hva som er hans vilje, og lærer oss andre viktige ting, blant annet:

  • Gud er én. Han er større enn alle andre.

  • Jesus er ikke Den Allmektige Gud. Han er Guds profet.

  • Gud fordømmer alle former for avgudsdyrkelse.

  • Det vil komme en dag da alle mennesker blir dømt.

  • Utallige døde mennesker vil bli oppreist til liv i paradiset.

Ekte tro får oss til å gjøre det som er rett. Det at vi gjør det som er rett, er til ære for Gud og er også bra for oss selv og andre. Ekte tro får oss blant annet til å

  • tilbe Gud

  • utvikle egenskaper som Gud vil at vi skal ha – spesielt kjærlighet

  • skyve fra oss urette tanker og ønsker

  • holde fast ved troen på Gud til tross for problemer og vanskeligheter

  • lære andre om Gud

Ekte tro får en til å gjøre gode gjerninger

 Hva kan du gjøre for å få ekte tro?

Troen er som en muskel – den vokser når den blir brukt

Be Gud om hjelp. Profeten Moses bad til Gud: «Gjør meg kjent med dine veier, det ber jeg om, så jeg kan kjenne deg, for at jeg kan finne velvilje for dine øyne.» * Gud hørte og besvarte denne bønnen. Moses ble et usedvanlig godt eksempel når det gjelder tro. Gud vil også hjelpe deg til å få ekte tro.

Ta deg tid til å studere De hellige skrifter. Skrifter som er inspirert av Gud, og som omfatter Toraen, Salmene og evangeliene (også kjent som Taurat, Zebur og Indjil), finner vi i Bibelen, den boken i verden som er oversatt til flest språk og har fått størst utbredelse. Har du denne hellige boken?

Følg rådene i De hellige skrifter i ditt daglige liv. Troen er som en muskel – den vokser når den blir brukt. Når du bruker din tro ved å leve etter den, vil den vokse. Du vil få se i ditt eget liv at Guds råd virker. De praktiske rådene i De hellige skrifter har hjulpet utallige mennesker til å få et bedre liv. På de neste sidene får du noen eksempler på dette.