Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 4

Hvem er Gud?

Hvem er Gud?

FOLK tilber mange guder. Men De hellige skrifter lærer at det bare finnes én sann Gud. Det finnes ingen som ham. Han står over alle andre og er evig. Han skapte alt i himmelen og på jorden, og han har gitt oss livet. Derfor er det bare han som fortjener å bli tilbedt.

Moseloven ble gitt gjennom profeten Moses som «det ord som ble talt gjennom engler»

Gud har et personlig navn – JEHOVA. Gud sa til Moses: «Dette er hva du skal si til Israels sønner: ’Jehova, deres forfedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere.’ Dette er mitt navn til uavgrenset tid, og dette er mitt minnenavn fra generasjon til generasjon.» (2. Mosebok 3:15) Navnet Jehova står omkring 7000 ganger i De hellige skrifter. Salme 83:18 sier om Gud: «Du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.»

Stykke av dødehavsrull fra oldtiden som viser Guds navn i De hellige skrifter

Ingen mennesker har noen gang sett Gud. Gud sa til Moses: «Du kan ikke se mitt ansikt, for ikke noe menneske kan se meg og likevel leve.» (2. Mosebok 33:20) Gud bor i himmelen og er usynlig for menneskenes øyne. Det er galt å lage og be til et gudebilde, en figur eller noe annet som skal være et symbol på Gud. Jehova Gud gav denne befalingen gjennom profeten Moses: «Du skal ikke lage deg et utskåret bilde eller noe som er formet som noe oppe i himlene eller nede på jorden eller i vannene under jorden. Du skal ikke bøye deg for dem og ikke la deg forlede til å tjene dem, for jeg, Jehova din Gud, er en Gud som krever udelt hengivenhet.» (2. Mosebok 20:2–5) Senere, gjennom profeten Jesaja, sa Gud: «Jeg er Jehova. Det er mitt navn; og min herlighet skal jeg ikke gi til noen annen, heller ikke min lovprisning til utskårne bilder.» – Jesaja 42:8.

Noen som tror på Gud, mener kanskje at det er umulig å bli kjent med ham og få et nært forhold til ham, og at han er en som vi heller bør frykte enn elske. Hva mener du? Er Gud interessert i deg personlig? Kan du virkelig lære ham å kjenne og til og med få et nært forhold til ham? La oss se hva Skriftene sier om Guds personlige egenskaper.