Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Husguder

Husguder

Avgudsfigurer, på hebraisk kalt «terafim», som noen ganger ble brukt for å se etter varsler. (Ese 21:21) Noen hadde samme størrelse og form som et menneske, mens andre var mye mindre. (1Mo 31:34; 1Sa 19:13, 16) Arkeologiske funn i Mesopotamia viser at det å ha husgudene i sin besittelse var av betydning for hvem som skulle få familiearven. (Dette forklarer kanskje hvorfor Rakel tok farens husguder.) Det ser ikke ut til at israelittene brukte husguder på denne måten, men slike avgudsfigurer ble brukt i Israel både i dommertiden og i kongetiden og var blant de tingene som den trofaste kong Josjia ødela. – Dom 17:5; 2Kg 23:24; Ho 3:4.