Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hyperbol

Hyperbol

Hyperbol

Et språklig uttrykk som inneholder en bevisst og åpenbar overdrivelse, brukt for å framheve eller gjøre inntrykk. En hyperbol skal ikke oppfattes bokstavelig.

Jesus brukte ofte hyperboler i sin undervisning. Han sa for eksempel: «Hvorfor ser du ... på flisen i din brors øye, men legger ikke merke til bjelken i ditt eget?» (Mt 7:3) Et annet eksempel er da han sa: «Ikke et eneste hår på hodet deres skal bli ødelagt.» (Lu 21:18) Han mente opplagt ikke at hvert eneste hår på disiplenes hode skulle bli bevart. Men ved å bruke en hyperbol fikk han tydelig fram at disiplene skulle bli beskyttet selv om de ble «hatet av alle». – Lu 21:17.