Doorgaan naar inhoud

Wanneer begon God met het scheppen van het universum?

Het antwoord uit de Bijbel

 De Bijbel zegt niet wanneer God met het scheppen van het universum begon of hoeveel tijd daarvoor nodig was. Er staat gewoon: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ (Genesis 1:1). De Bijbel zegt niet wanneer dit begin precies was. Maar de volgorde van gebeurtenissen die in Genesis staan opgeschreven, plaatst dit begin voor de zes dagen, of tijdsperiodes, waarin het scheppingsproces plaatsvond.

 Waren de zes scheppingsdagen letterlijke dagen van 24 uur?

 Nee. In de Bijbel kan het woord ‘dag’ voor periodes van verschillende lengte worden gebruikt, afhankelijk van de context. Er is bijvoorbeeld een deel van het verslag dat de hele scheppingsperiode als één dag beschrijft (Genesis 2:4).

 Wat gebeurde er tijdens de zes scheppingsdagen?

 God veranderde de aarde die ‘woest en leeg’ was in een bewoonbare planeet (Genesis 1:2). Daarna schiep hij het leven op aarde. De Bijbel beschrijft welke gebeurtenissen tijdens die zes dagen, of tijdsperiodes, plaatsvonden:

  •  Dag 1: God zorgde ervoor dat licht het aardoppervlak bereikte, waardoor er een cyclus van dag en nacht ontstond (Genesis 1:3-5).

  •  Dag 2: God vormde een open ruimte, of scheiding, tussen het water op de aarde en het water hoog boven de aarde (Genesis 1:6-8).

  •  Dag 3: God liet droog land tevoorschijn komen. Ook schiep hij de planten (Genesis 1:9-13).

  •  Dag 4: God zorgde ervoor dat de zon, maan en sterren vanaf de aarde als hemellichten te zien waren (Genesis 1:14-19).

  •  Dag 5: God schiep zeedieren en vliegende dieren (Genesis 1:20-23).

  •  Dag 6: God maakte landdieren en mensen (Genesis 1:24-31).

 Na de zesde dag was zijn schepping voltooid en ging God rusten van al zijn werk (Genesis 2:1, 2).

 Is het Genesisverslag wetenschappelijk nauwkeurig?

 Het scheppingsverslag in de Bijbel is niet bedoeld als een gedetailleerde wetenschappelijke analyse. In plaats daarvan beschrijft het de schepping op zo’n manier dat ook lezers in Bijbelse tijden de volgorde van gebeurtenissen makkelijk konden begrijpen. Het scheppingsverslag spreekt de wetenschap niet tegen. Astrofysicus Robert Jastrow schrijft: ‘De details verschillen, maar de essentie in het astronomische verslag en het Bijbelse verslag in Genesis is hetzelfde: de keten van gebeurtenissen die tot de mens leidde, begon plotseling, op een scherp begrensd moment in de tijd.’

 Wanneer werden de zon, maan en sterren gemaakt?

 De zon, maan en sterren bestonden al als deel van ‘de hemel’ die ‘in het begin’ was gemaakt (Genesis 1:1). Maar vanwege de dichte atmosfeer drong hun licht kennelijk nog niet door tot de aarde (Genesis 1:2). Dus hoewel er op de eerste dag diffuus licht zichtbaar werd, was het nog niet duidelijk te zien waar het licht vandaan kwam. Op de vierde dag werd de atmosfeer blijkbaar helderder. De Bijbel zegt dat de zon, maan en sterren nu ‘op de aarde begonnen te schijnen’, en geeft daarmee een beschrijving vanuit het perspectief van iemand op aarde (Genesis 1:17).

 Hoe oud is de aarde volgens de Bijbel?

 De Bijbel zegt niet hoe oud de aarde is. Genesis 1:1 zegt eenvoudig dat het universum, waaronder de aarde, een begin had. Die uitspraak is niet in strijd met wetenschappelijke principes of met wetenschappelijke schattingen over de leeftijd van de aarde.